Кухня, Новини, Шарен свят

Проверяват везните и теглилките на търговците

Община Самоков

Уважаеми търговци,
От 18 до 21 юни 2013 г. в помещението на РУП-Самоков, намиращо се на територията на общинския пазар, ще бъде разкрит пункт за проверка на средства за измерване за търговски цели – везни и теглилки.
Всички ползватели на средства за измерване трябва да ги представят в посочените дни от 10,00 до 16,30 ч.
Търговците, които пропуснат да направят това, подлежат на санкции по Закона за измерванията.
Владимир Георгиев
кмет на община Самоков

Leave a Reply