Новини, Шарен свят

Проверяват мерките и теглилките на търговците

Уведомление
Относно: Проверка на мерки и теглилки

Уважаеми търговци,
От 22 до 24 октомври 2014 г. в помещението на РУП – Самоков, намиращо се на територията на общинския пазар, ще бъде разкрит пункт за проверка на средства за измерване за търговски цели – везни и теглилки.
Всички ползватели на средства за измерване трябва да ги представят в един от посочените дни, както следва:
– на 22 октомври от 11.00 до 16.30 ч.
– на 23 октомври от 9.00 до 16.30 ч.
– на 24 октомври от 9.00 до 16.00 ч.
Търговците, които пропуснат да направят това, подлежат на санкции по Закона за измерванията.

Владимир Георгиев
кмет на община Самоков

Leave a Reply