Новини, Шарен свят

Проверяват търговските везни и теглилки

Община Самоков

Уведомление

Уважаеми търговци,
От 18 до 22 юни 2012 г. в бившата аптека на общинския пазар в Самоков ще бъде разкрит пункт за проверка на средства за измерване за търговски цели – везни и теглилки.
Всички ползватели на средства за измерване трябва да ги представят в посочените дни от 9.30 до 16.30 ч.
Търговците, които пропуснат да направят това, подлежат на санкции по Закона за измерванията.
Владимир Георгиев
кмет на община Самоков

Leave a Reply