Новини, Шарен свят

Проверяващи искат от лесничейството засилен контрол върху сечта

Извършена проверка от специалисти от Регионалната инспекция по горите е показала, че е занижен контролът по „извеждане” на сечищата, при прочистването им.
На среща с представители на местни медии на 30 юни директорът на Общинското лесничейство инж. Мартин Илиев оповести резултатите от проверките, инициативата за която е била на Изпълнителната агенция по горите. Поводът за предприетата акция пък е свързан със зачестилите в последно време нарушения при сечта в горите.
В района на Общинското лесничейство са проверени 16 сечища – както приключени, така и действащи. Обхванати са землища в районите на Боровец, Радуил, Марица и Райово.
Проверяващите са дали препоръки към лесничейството за подобряване на контрола на сечта и за създаване на комисия, която да следи редовно за провежданата сеч, да не се допуска изсичане на немаркирани дървета, за почистване на сечищата. Комисията трябва да протоколира нарушенията. В препоръките са определени и срокове за предприемане на мерки за контрол при ползване на дървесината.
Г-н Илиев заяви, че по отношение на охраната от Общинското лесничейство са взети допълнителни мерки. Районите са разпределени между 13-те горски надзиратели и са осигурени общо седем автомобила. Те обаче са стари и в лошо техническо състояние. Според Илиев са необходими поне още два нови автомобила.
На служителите е осигурено и униформено облекло.
В предстоящите за сключване договори с фирмите за добив на дървесина ще бъде вписано и изискване за участието им във възстановяването на горските пътища, които на повечето места са в лошо състояние. Предстои да се издават и разрешения на фирмите за движение по горските пътища съгласно решение на Общинския съвет от 24 октомври миналата година.

Евгения Попова

Leave a Reply