Новини, Шарен свят

Програмага на канал “Рила” до неделя, 10 януари

ПОНЕДЕЛНИК – 4 януари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Истинският Родриго – 58 еп.

повторение

09:45

Празнични светлини /док. филм/

 

10:35

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 121 еп.

повторение

11:50

Музика

 

12:30

Огледало за родители – 8 еп.

 

13:00

Игр. филм: Две са твърде много

 

15:00

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Боклук – 1 еп.

 

17:00

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 122 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Истинският Родриго – 59 еп.

 

21:55

Игр. филм: Бирария „Романтика”

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 5 януари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Истинският Родриго – 59 еп.

повторение

09:45

Съдия Ейми – 1 еп.

 

10:30

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 122 еп.

повторение

11:50

Фолклорна трапеза 573

 

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Един по-добър живот

 

14:45

Огледало за родители – 7 еп.

 

15:15

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Съдия Ейми – 2 еп.

 

17:15

Като огън и лед – 123 еп.

 

18:05

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 385

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Истинският Родриго – 60 еп.

 

21:55

Игр. филм: Глуха линия

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

 

СРЯДА – 6 януари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Истинският Родриго – 60 еп.

повторение

09:45

Ашли Джъд /док. филм/

 

10:05

Огледало за родители – 8 еп.

 

10:35

Сентенции/Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 123 еп.

повторение

11:50

Световно фолклорно изкуство 385

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Испанска афера

 

14:40

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Бен Стийлър /док. филм/

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 124 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Истинският Родриго – 61 еп.

 

21:55

Игр. филм: Коледна приказка

 

00:20

Новини

повторение

00:30

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 7 януари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Истинският Родриго – 61 еп.

повторение

09:45

Боклук – 1 еп.

 

10:15

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 124 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Любовта на Ахил

 

14:30

Световно фолклорно изкуство 385

 

15:00

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Боклук – 2 еп.

 

17:00

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 125 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Багрите на българското 753

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Истинският Родриго – 62 еп.

 

21:55

Игр. филм: Коледна размяна

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 8 януари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Истинският Родриго – 62 еп.

повторение

09:45

Съдия Ейми – 2 еп.

 

10:30

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 125 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Кръвни връзки

 

15:10

Фолклорна трапеза 573

 

16:10

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Съдия Ейми – 3 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 126 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Истинският Родриго – 63 еп.

 

21:55

Игр. филм: Любовта е странно нещо

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 9 януари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Истинският Родриго – 63 еп.

повторение

09:45

Световните лидери – 10 еп.

 

10:35

Огледало за родители – 9 еп.

 

11:05

Като огън и лед – 126 еп.

повторение

11:55

Музика

 

12:40

Самоков – градът на І-та б-ска печатница /док. ф./

 

13:00

Игр. филм: Твърдоглавецът

 

15:10

Багрите на българското 753

 

15:40

Музика

 

16:00

Нос Гняв – 1 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 127 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Фолклорна трапеза 574

 

20:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Истинският Родриго – 64 еп.

 

21:45

Игр. филм: Почти бременна

 

23:15

Багрите на българското 753

 

23:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 10 януари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

повторение

09:00

Истинският Родриго – 64 еп.

повторение

09:45

Нос Гняв – 1 еп.

 

10:30

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Като огън и лед – 127 еп.

повторение

11:50

Казано е: Васил Палагачев /художник/

 

12:20

Музика

 

12:45

Една забравена личност /док. филм/

 

13:00

Игр. филм: Глуха линия

 

14:40

Подбрахме за вас

 

16:00

Нос Гняв – 2 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 128 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Огледало за родители – 9 еп.

 

19:00

Китка здравец от Рила /с. Радуил 1/

 

19:30

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Истинският Родриго – 65 еп.

 

21:45

Игр. филм: Завръщане

 

23:30

Фолклорна трапеза 574

 

00:30

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

Leave a Reply