Програмата на канал “Рила” до неделя, 1 август

ПОНЕДЕЛНИК – 26 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Сладка тайна – 96 еп.

повторение

09:45

Операция „Южен Хамбург” – 22 еп.

 

10:35

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 74 еп.

повторение

11:50

Фолклорна трапеза 600

 

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Фирмата 1

 

14:30

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Операция „Южен Хамбург” – 23 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 75 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Сладка тайна – 97 еп.

 

21:55

Игр. филм: Илюминации

 

23:30

Новини

повторение

00:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 27 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Сладка тайна – 97 еп.

повторение

09:45

Тайният знак – 15 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 75 еп.

повторение

11:50

Музика

 

12:25

На фокус семейството: Семеен бизнес

 

13:00

Игр. филм: Фирмата 2

 

14:30

Фолклорна трапеза 600

 

15:30

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Тайният знак – 16 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 76 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 412

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Сладка тайна – 98 еп.

 

21:55

Игр. филм: Момичета за всичко

 

23:15

Новини

повторение

23:25

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 28 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Сладка тайна – 98 еп.

повторение

09:45

Типи от Африка /док. филм/

 

10:40

Сентенции/Любопитно

 

10:50

Музика

 

11:00

Изгряващо слънце – 76 еп.

повторение

11:50

Световно фолклорно изкуство 412

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Фирмата 3

 

14:30

На фокус семейството: Семеен бизнес

 

15:05

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Ядрени войници /док. филм/

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 77 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Сладка тайна – 99 еп.

 

21:55

Игр. филм: Клетвата

 

23:55

Новини

повторение

00:05

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 29 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Сладка тайна – 99 еп.

повторение

09:45

Операция „Южен Хамбург” – 23 еп.

 

10:35

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 77 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Брегът на Тъмната река

 

14:30

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Операция „Южен Хамбург” – 24 еп.

 

17:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 78 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Сладка тайна – 100 еп.

 

21:55

Игр. филм: Лабиринти

 

23:40

Новини

повторение

23:50

Световно фолклорно изкуство 412

 

00:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

 

ПЕТЪК – 30 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Сладка тайна – 100 еп.

повторение

09:45

Тайният знак – 16 еп.

 

10:10

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 78 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Горчиво небе

 

14:30

Световно фолклорно изкуство 412

 

15:00

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Тайният знак – 17 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 79 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Тв шампионат по фолклор 7

 

19:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Сладка тайна – 101 еп.

 

21:55

Игр. филм: Донорът

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 31 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Сладка тайна – 101 еп.

повторение

09:45

Бандитският Петербург: Адвокат – 10 еп.

 

10:35

На фокус семейството: Да опитам ли пак

 

11:10

Изгряващо слънце – 79 еп.

повторение

12:00

Една забравена личност /док.филм/

 

12:15

Музика

 

13:00

Игр. филм: Смърт край Змийската река

 

14:30

Тв шампионат по фолклор 7

 

15:30

Подбрахме за вас

 

16:00

Банд. Петербург: Крахът на Антибиотика – 1 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 80 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Сладка тайна – 102 еп.

 

21:45

Игр. филм: Распутин

 

23:25

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 1 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

повторение

09:00

Сладка тайна – 102 еп.

повторение

09:45

Банд. Петербург: Крахът на Антибиотика – 1 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Изгряващо слънце – 80 еп.

повторение

11:50

Наше село: Поповяне /док. филм/

 

12:20

Тв шампионат по фолклор 7

 

13:20

Игр. филм: Стъпки от огън

 

14:50

Подбрахме за вас

 

16:00

Банд. Петербург: Крахът на Антибиотика – 2 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 81 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

На фокус семейството: Да опитам ли пак

 

19:05

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Сладка тайна – 104 еп.

 

21:45

Игр. филм: Пурпурно сърце

 

23:25

Тв шампионат по фолклор 7

 

00:25

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*