Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 1 февруари

ПОНЕДЕЛНИК – 26 януари

Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сер. филм: Вангелия – 9 еп. повторение
09:50 Музеите на Америка – 4 еп.
10:15 Песни за душата 700
10:45 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 76 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Тунел към Китай
13:20 Тема
13:50 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Каменната река
16:30 Музеите на Америка – 5 еп.
16:55 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 77 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 700
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Сер. филм: Вангелия – 10 еп.
22:10 Игр. филм: Проклятието на тамплиерите 1
23:45 Новини
23:55 Спортен обзор
00:05 Фолклорна трапеза 288
01:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ВТОРНИК – 27 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Сер. филм: Вангелия – 10 еп. повторение
09:50 Съдия Ейми – 6 еп.
10:35 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 77 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Кралят мелничар
13:20 Музика
14:20 Багрите на българското 484
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Човекът от джунглата
16:25 Съдия Ейми – 7 еп.
17:10 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 78 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 100
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Вангелия – 11 еп.
22:00 Игр. филм: Проклятието на тамплиерите 2
23:35 Новини
23:45 Тема
00:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СРЯДА – 28 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Вангелия – 11 еп. повторение
09:50 Светът и ние: Атон /док. филм/
10:10 Световно фолклорно изкуство 100
10:40 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 78 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Честна игра
13:10 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Балкански беглец
16:30 Светът и ние: Париж и Прага /док. филм/
17:00 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 79 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 740
19:20 Музика
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Вангелия – 12 еп.
22:00 Игр. филм: Последната любов на г-н Морган
23:55 Новини
00:05 Песни за душата 700
00:35 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ЧЕТВЪРТЪК – 29 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Вангелия – 12 еп. повторение
09:50 Музеите на Америка – 5 еп.
10:15 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 79 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Мошениците от Сейнт Мортимър
13:20 Балкан фолк 740
14:00 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Стрелецът
16:40 Музеите на Америка – 6 еп.
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 80 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Самоковче
19:00 Изворче 668
19:30 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Слепия – 1 еп.
22:00 Игр. филм: Проклятието на тамплиерите 3
23:35 Новини
23:45 Балкан фолк 740
00:25 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ПЕТЪК – 30 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Слепия – 1 еп. повторение
09:50 Съдия Ейми – 7 еп.
10:35 Самоковче
10:55 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 80 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Изчезването
13:10 Световно фолклорно изкуство 100
13:40 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Твърди куршуми
16:35 Съдия Ейми – 8 еп.
17:20 Дивият ангел – 81 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Слепия – 2 еп.
22:00 Игр. филм: Проклятието на тамплиерите 4
23:35 Новини
23:45 Изворче 668
00:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СЪБОТА – 31 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Слепия – 2 еп. повторение
09:50 Убийства в Мидсамър – 11 с., 7 еп.
11:20 Дивият ангел – 81 еп. повторение
12:05 Игр. филм: Затворник 762
13:35 Музика
14:30 Игр. филм: Багдадският крадец
16:10 За размножаването – 1 еп.
17:00 Самоковче
17:20 Дивият ангел – 82 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сер. филм: Слепия – 3 еп.
21:50 Игр. филм: Проклятието на тамплиерите 5
23:25 Други + Фотоархив
НЕДЕЛЯ – 1 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Тема
09:00 Сер. филм: Слепия – 3 еп. повторение
09:50 За размножаването – 1 еп.
10:40 Музика
11:00 Дивият ангел – 82 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Цветът на лъжите
13:35 Да сме живи, да сме здрави 717
14:05 Самоковче
14:25 Музика
14:30 Игр. филм: Вчера, днес и утре
16:25 За размножаването – 2 еп.
17:15 Дивият ангел – 83 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
19:00 Детски свят
20:00 Да сме живи, да сме здрави 717
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сер. филм: Слепия – 4 еп.
21:50 Игр. филм: Конник на име Смърт
23:30 Световно фолклорно изкуство 100
00:00 Други + Фотоархив

Leave a Reply