Новини, Обяви

Програмата на канал “Рила” до неделя, 10 април

ПОНЕДЕЛНИК – 4 април

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 48 еп.

повторение

09:50

Това може да се случи утре – 13 и 14 еп.

 

10:30

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Да срещнеш приказния принц – 26 еп.

повторение

11:45

Фолклорна трапеза 633

 

12:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Ще умреш днес

 

14:35

Тема

повторение

15:05

България, която съградихме: Отбр. промишленост

 

15:35

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Това може да се случи утре – 15 и 16 еп.

 

16:40

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Да срещнеш приказния принц – 27 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обрати на съдбата – 49 еп.

 

22:00

Игр. филм: Знакът на смъртта

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 5 април

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 49 еп.

повторение

09:50

Кървавата господарка – 15 еп.

 

10:45

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Да срещнеш приказния принц – 27 еп.

повторение

11:45

България, която съградихме: Отбр. промишленост

 

12:15

Музика

 

13:00

Игр. филм: Взривна вълна

 

14:30

Фолклорна трапеза 633

 

15:30

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Кървавата господарка – 16 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:05

Информационен блок

 

17:15

Да срещнеш приказния принц – 28 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 445

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обрати на съдбата – 50 еп.

 

22:00

Игр. филм: Бандити

 

00:00

Новини

повторение

00:10

Тема

повторение

00:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 6 април

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 50 еп.

повторение

09:50

Управителят на магазина /филм с Ч. Чаплин/

 

10:20

Световно фолклорно изкуство 445

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Да срещнеш приказния принц – 28 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Оптимист докрай

 

14:25

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Заложна къща /филм с Ч. Чаплин/

 

16:55

Сентенции/Любопитно

 

17:15

Да срещнеш приказния принц – 29 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обрати на съдбата – 51 еп.

 

22:00

Игр. филм: Площад „Вандом”

 

23:55

Новини

повторение

00:05

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 7 април

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 51 еп.

повторение

09:50

Това може да се случи утре – 15 и 16 еп.

 

10:30

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Да срещнеш приказния принц – 29 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Експериментът „Филаделфия”

 

14:40

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Това може да се случи утре – 17 и 18 еп.

 

17:40

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Да срещнеш приказния принц – 30 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обрати на съдбата – 52 еп.

 

22:00

Игр. филм: Френска жена

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Световно фолклорно изкуство 445

 

00:15

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 8 април

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 52 еп.

повторение

09:50

Кървавата господарка – 16 еп.

 

10:45

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Да срещнеш приказния принц – 30 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Калас завинаги

 

14:45

Световно фолклорно изкуство 445

 

15:15

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Трето не ни е дадено – 1 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Да срещнеш приказния принц – 31 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обрати на съдбата – 53 еп.

 

22:00

Игр. филм: Кървав спорт 2

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 9 април

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 53 еп.

повторение

09:50

Банд. Петербург: Разплата – 9 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Да срещнеш приказния принц – 31 еп.

повторение

11:45

Музика

 

12:30

Б-я, която съградихме: Минно дело и геология

 

13:00

Игр. филм: Кромов

 

14:50

Тони Димитрова /08.2004/

 

15:35

Музика

 

16:00

Банд. Петербург: Разплата – 10 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Да срещнеш приказния принц – 32 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Фолклорна трапеза 634

 

20:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Обрати на съдбата – 54 еп.

 

21:50

Игр. филм: Кромов

 

23:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 10 април

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

повторение

09:00

Обрати на съдбата – 54 еп.

повторение

09:50

Банд. Петербург: Разплата – 10 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Да срещнеш приказния принц – 32 еп.

повторение

11:45

Ансамбъл „Пирин” /08.2004/

 

12:30

Музика

 

13:00

Игр. филм: Кървав спорт 3

 

14:30

50 г. Самел ‘90

 

16:15

Банд. Петербург: Разплата – 11 еп.

 

16:05

Сентенции/Любопитно

 

17:15

Да срещнеш приказния принц – 33 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Б-я, която съградихме: Минно дело и геология

 

19:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Обрати на съдбата – 55 еп.

 

21:50

Игр. филм: Филомена

 

23:30

Фолклорна трапеза 634

 

00:30

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Leave a Reply