Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 10 май

ПОНЕДЕЛНИК – 4 май

Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сер. филм: Генезис – 1 еп. повторение
09:55 Музеите на Америка – 32 еп.
10:20 Песни за душата 713
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 176 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Морският вълк
13:20 Тема
13:50 Подбрахме за вас
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Партньори
16:30 Изкуството на живописта /док. филм/
16:55 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 177 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 713
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Сер. филм: Генезис – 2 еп.
22:15 Игр. филм: Шушу
23:50 Новини
00:00 Спортен обзор
00:10 Фолклорна трапеза 300
01:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ВТОРНИК – 5 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Сер. филм: Генезис – 2 еп. повторение
09:45 Найтмен – 12 еп.
10:35 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 177 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Избави ни от злото
13:15 Подбрахме за вас
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: 87-ми участък
16:30 Найтмен – 13 еп.
17:20 Дивият ангел – 178 еп.
18:05 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 113
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Генезис – 3 еп.
22:05 Игр. филм: Гоя
23:45 Новини
23:55 Тема
00:25 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СРЯДА – 6 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Генезис – 3 еп. повторение
09:55 Иран такъв, какъвто го видяхме 2 /док. филм/
10:15 Да сме живи, да сме здрави 729
10:45 Музика
11:00 Дивият ангел – 178 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Загадката
13:15 Световно фолклорно изкуство 113
13:45 Музика
14:30 Да сме живи, да сме здрави 729
15:00 Игр. филм: Смъртоносно мълчание
16:30 Иран такъв, какъвто го видяхме 3 /док. филм/
16:50 Музика
17:15 Дивият ангел – 179 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 753
19:20 Детски свят
20:00 Да сме живи, да сме здрави 729
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Генезис – 4 еп.
22:05 Игр. филм: Пушкин – последният дуел
23:50 Новини
00:00 Песни за душата 713
00:30 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ЧЕТВЪРТЪК – 7 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Генезис – 4 еп. повторение
09:55 Изкуството на живописта /док. филм/
10:20 Балкан фолк 753
11:00 Дивият ангел – 179 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Аз и мафията
13:10 Подбрахме за вас
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Острието на брадвата
16:25 Шедьоврите на живописта /док. филм/
17:10 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 180 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 681
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Генезис – 5 еп.
22:05 Игр. филм: Роберт и Клара
23:40 Новини
23:50 Балкан фолк 753
00:30 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ПЕТЪК – 8 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Генезис – 5 еп. повторение
09:55 Найтмен – 13 еп.
10:45 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 180 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Перфектно престъпление
13:20 Изворче 681
13:50 Музика
14:20 Световно фолклорно изкуство 113
14:40 Информационен блок
14:50 Игр. филм: Носителят
16:25 Найтмен – 14 еп.
17:15 Дивият ангел – 181 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 497
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Генезис – 6 еп.
22:05 Игр. филм: Изпепеляващо лято
23:30 Новини
23:40 Изворче 681
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СЪБОТА – 9 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Генезис – 6 еп. повторение
09:55 Хайлайф: Рио
10:20 Песни за душата 714
10:50 Сентенции/ Любопитно
11:00 Дивият ангел – 181 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Пълно прикритие
13:25 Китка здравец от Рила /с. Белчин/
13:55 Музика
14:30 Багрите на българското 497
15:00 Игр. филм: Комисар Селена
16:25 Световни религии: протестантство /нпф/
17:10 Музика
17:15 Дивият ангел – 182 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Детски свят
19:30 Фолклорна трапеза 301
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сер. филм: Генезис – 7 еп.
21:55 Игр. филм: Спокойни дни в Клиши
23:35 Багрите на българското 497
00:05 Други + Фотоархив
НЕДЕЛЯ – 10 май
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сер. филм: Генезис – 7 еп. повторение
09:25 Световни религии: протестантство /нпф/
10:10 Тема
10:40 Китка здравец от Рила /с. Райово/
11:05 Дивият ангел – 182 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Целувки и куршуми
13:25 Връстник на 20-ти век /д.ф./
14:15 Китка здравец от Рила /каракачани – танци/
14:50 Сентенции/ Любопитно
15:00 Игр. филм: Приключението на Артур
16:25 Световни религии: индуизъм /нпф/
17:10 Музика
17:15 Дивият ангел – 183 еп.
18:10 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
19:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сер. филм: Генезис – 8 еп.
21:55 Игр. филм: Госпожица Юлия
00:05 Световно фолклорно изкуство 113
00:35 Други + Фотоархив

Leave a Reply