Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 10 февруари

ПОНЕДЕЛНИК – 4 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 125 еп. повторение
09:45 Ексцентриците – 9 еп.
10:10 Песни за душата 605
10:40 Информационен блок
11:00 Опасна любов – 23 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Капан
13:20 Тема
13:50 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Сократ
16:50 Ексцентриците – 10 еп.
17:15 Опасна любов – 24 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 605
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Да срещнеш приказния принц – 126 еп.
22:05 Игр. филм: 25 цента
23:25 Новини
23:35 Спортен обзор
23:45 С мисъл за вас
00:00 Фолклорна трапеза 193
01:00 Фотоекскурзии

ВТОРНИК – 5 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 126 еп. повторение
09:45 Вуйчото от Америка – 23 еп.
10:35 С мисъл за вас
10:50 Информационен блок
11:00 Опасна любов – 24 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Под обсада 2 повторение
13:20 Багрите на българското 389
13:50 Фолклорна трапеза 193
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Тартюф
16:35 Вуйчото от Америка – 24 еп.
17:25 Опасна любов – 25 еп.
18:10 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 5
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Да срещнеш приказния принц – 127 еп.
21:55 Игр. филм: Любовни мелодии
23:35 Новини
23:45 Тема
00:15 Фотоекскурзии

СРЯДА – 6 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 127 еп. повторение
09:45 Морски битки 1 /д.ф./
10:35 Световно фолклорно изкуство 5
11:05 Опасна любов – 25 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Сивият кардинал
13:55 С мисъл за вас
14:10 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Партньори в любовта
16:30 Морски битки 2 /д.ф./
17:20 Опасна любов – 26 еп.
18:05 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 645
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да срещнеш приказния принц – 128 еп.
21:55 Игр. филм: Калас завинаги
23:40 Новини
23:50 Песни за душата 605
00:20 Фотоекскурзии

ЧЕТВЪРТЪК – 7 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 128 еп. повторение
09:45 Ексцентриците – 10 еп.
10:10 Музика
10:40 Информационен блок
11:00 Опасна любов – 26 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Добрият пастир
13:15 Балкан фолк 645
13:55 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Любовно разследване
16:40 Ексцентриците – 11 еп.
17:05 Информационен блок
17:15 Опасна любов – 27 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 573
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да срещнеш приказния принц – 129 еп.
21:55 Игр. филм: Хъни
23:25 Новини
23:35 Балкан фолк 645
00:15 Фотоекскурзии

ПЕТЪК – 8 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 129 еп. повторение
09:45 Вуйчото от Америка – 24 еп.
10:35 Изворче 573
11:05 Опасна любов – 27 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Танцуващият в сянка
13:25 Световно фолклорно изкуство 5
13:55 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Проблясък
16:30 Сахара – 1 еп.
17:20 Опасна любов – 28 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 390
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Да срещнеш приказния принц – 130 еп.
21:55 Игр. филм: Бикини на село
23:20 Новини
23:30 Изворче 573
00:00 Фотоекскурзии

СЪБОТА – 9 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 130 еп. повторение
09:45 Песни за душата 606
10:15 Обща медицина – 24 еп.
11:05 Опасна любов – 28 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Американски войници
13:35 Багрите на българското 390
14:05 Долината на Урдина река /док. филм/
14:30 Да сме живи, да сме здрави 623
15:00 Игр. филм: Гарванът – град на ангели
16:25 Обща медицина – 25 еп.
17:15 Опасна любов – 29 еп.
18:10 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 194
20:00 Да сме живи, да сме здрави 623
20:30 Телевизионен компас
21:00 Да срещнеш приказния принц – 131 еп.
21:45 Игр. филм: Автошкола „Бикини”
23:15 Багрите на българското 390
23:45 Сентенции/ Любопитно

НЕДЕЛЯ – 10 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 131 еп. повторение
09:45 Тема
10:15 Обща медицина – 25 еп.
11:05 Опасна любов – 29 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Личен номер
13:35 Да сме живи, да сме здрави 624
14:05 Китка здравец от Рила /Радуил 1/
14:35 Игр. филм: Ски училище 2
16:05 Обща медицина – 26 еп.
16:55 Сентенции/ Любопитно
17:15 Опасна любов – 30 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Да сме живи, да сме здрави 624
19:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Да срещнеш приказния принц – 132 еп.
21:45 Игр. филм: Ще умреш днес
23:20 Световно фолклорно изкуство 5
23:50 Сентенции/ Любопитно

Leave a Reply