Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 11 май

ПОНЕДЕЛНИК – 5 май
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Тв новела – 166 еп. повторение
09:45 Съдебни процеси 11 /док. филм/ повторение
10:30 Песни за душата 665
11:00 Преуспелите – 54 еп. повторение
11:45 България през вековете /спектакъл/
13:45 Тема
14:15 Концерт на „Импулс”
15:00 МТС „Албена” 1
15:40 Обичай „Месене на квас”
15:50 Китка здравец от Рила /с. Доспей/
16:10 Обичай „Бричене на младожена”
16:20 Музика
16:30 Съдебни процеси 12 /док. филм/
17:15 Преуспелите – 55 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Концерт на Маргарита Хранова
19:45 Песни за душата 665
20:15 Музика
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Тв новела – 167 еп.
21:45 Игр. филм: Под наблюдение
23:10 Фолклорна трапеза 253
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ВТОРНИК – 6 май
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Тв новела – 167 еп. повторение
09:45 Вашингтон, окръг Колумбия – 23 еп.
10:30 Да сме живи, да сме здрави 681
11:00 Преуспелите – 55 еп. повторение
11:45 Концерт на Михаил Белчев
14:00 Обичай „Бричене на младожена”
14:10 Обичай „Месене на квас”
14:20 Албена /спектакъл/
16:00 Концерт на Румен Тосков
16:30 Операция „Южен Хамбург” – 1 еп.
17:20 Преуспелите – 56 еп.
18:05 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Да сме живи, да сме здрави 681
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Тв новела – 168 еп.
21:55 Това е България /спектакъл/
00:20 Новини
00:30 Тема
00:00 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СРЯДА – 7 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Тв новела – 168 еп.
09:45 Тройни неприятности /с Ч. Чаплин/ повторение
10:10 Багрите на българското 448
10:40 Информационен блок
11:00 Преуспелите – 56 еп.
11:45 Игр. филм: Багдадският крадец
13:25 Световно фолклорно изкуство 65
13:55 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Каменната река
16:30 Вечерни забавления /с Ч. Чаплин/
17:05 Информационен блок
17:15 Преуспелите – 57 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 705
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Тв новела – 169 еп.
21:55 Игр. филм: Крадци на бижута
23:20 Новини
23:30 Песни за душата 665
00:00 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ЧЕТВЪРТЪК – 8 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Тв новела – 169 еп. повторение
09:45 Съдебни процеси 12 /док. филм/ повторение
10:30 Музика
10:45 Информационен блок
11:00 Преуспелите – 57 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Да гледаш ужаса в очите
13:15 Балкан фолк 705
13:55 Музика
14:30 Информационен блок
14:45 Игр. филм: Балкански беглец
16:15 Съдебни процеси 13 /док. филм/
17:05 Информационен блок
17:15 Преуспелите – 58 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Самоковче
19:00 Изворче 633
19:30 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Тв новела – 170 еп.
21:55 Игр. филм: Искам те мъртъв
23:25 Новини
23:35 Балкан фолк 705
00:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ПЕТЪК – 9 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Тв новела – 170 еп. повторение
09:45 Операция „Южен Хамбург” – 1 еп.
10:35 Самоковче
10:55 Информационен блок
11:00 Преуспелите – 58 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Барон Мюнхаузен
13:35 Световно фолклорно изкуство 65
14:05 Музика
14:30 Информационен блок
14:45 Игр. филм: Стрелецът
16:25 Операция „Южен Хамбург” – 2 еп.
17:15 Преуспелите – 59 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 449
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Тв новела – 171 еп.
21:55 Игр. филм: Шушу
23:30 Новини
23:40 Изворче 633
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СЪБОТА – 10 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика повторение
09:00 Тв новела – 171 еп. повторение
09:45 Генезис – 19 еп.
10:40 Песни за душата 666
11:10 Преуспелите – 59 еп. повторение
11:55 Игр. филм: Парите на глупака
13:15 Багрите на българското 449
13:45 Самоковче
14:05 МТС „Албена” 2
14:50 Музика
15:00 Игр. филм: Спотаен в засада
16:30 Генезис – 20 еп.
17:20 Преуспелите – 60 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 254
20:00 Музика
20:30 Телевизионен компас
21:00 Тв новела – 172 еп.
21:45 Игр. филм: Гоя
23:25 Багрите на българското 449
23:55 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

НЕДЕЛЯ – 11 май
Час Предаване Забележки
08:30 Тема
09:00 Тв новела – 172 еп. повторение
09:45 Генезис – 20 еп.
10:40 Сентенции/ Любопитно
11:00 Преуспелите – 60 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Изгубеният рай
13:25 Да сме живи, да сме здрави 682
13:55 Изворче 633
14:25 Музика
14:45 Самоковче
15:00 Игр. филм: Манхатън от упор
16:20 Генезис – 21 еп.
17:15 Преуспелите – 61 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
19:00 Да сме живи, да сме здрави 682
19:30 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Тв новела – 173 еп.
21:45 Игр. филм: Роберт и Клара
23:20 Световно фолклорно изкуство 65
23:50 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

Leave a Reply