Новини

Програмата на канал “Рила” до неделя, 11 ноември

ПОНЕДЕЛНИК – 5 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 35 еп. повторение
09:45 Вкусът на Европа: Полша 3
10:10 Песни за душата 593
10:40 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 83 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Кървав спорт 2
13:10 Тема
13:40 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Златотърсачи
16:25 Вкусът на Европа: Полша 4
16:50 Информационен блок
17:15 Страници от живота – 84 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Да срещнеш приказния принц – 36 еп.
22:05 Игр. филм: Частен детектив
23:40 Новини
23:50 Спортен обзор
00:00 С мисъл за вас
01:00 Фолклорна трапеза 181
02:00 Фотоекскурзии

ВТОРНИК – 6 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 36 еп. повторение
09:45 Откачалки – 3 еп.
10:30 С мисъл за вас
10:45 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 84 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Кървав спорт 3
13:20 Фолклорна трапеза 181
14:20 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр.филм: Изгубено доверие
16:30 Откачалки – 4 еп.
17:15 Страници от живота – 85 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Песни за душата 593
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Да срещнеш приказния принц – 37 еп.
21:55 Игр. филм: Муси
23:20 Новини
23:30 Тема
00:00 Фотоекскурзии

СРЯДА – 7 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 37 еп. повторение
09:45 Въздушен бой – Червен флаг /док. филм/
10:10 Музика
10:40 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 85 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Ърнест в армията
13:10 С мисъл за вас
13:25 Багрите на българското 378
13:55 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Градски убиец
16:35 Въздушен бой – Пилоти на съдбата /док. филм/
17:20 Страници от живота – 86 еп.
18:05 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 633
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да срещнеш приказния принц – 38 еп.
21:55 Игр. филм: Любовта на Ахил
23:25 Новини
23:35 Песни за душата 593
00:05 Фотоекскурзии

ЧЕТВЪРТЪК – 8 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 38 еп. повторение
09:45 Вкусът на Европа: Полша 4
10:10 Да сме живи, да сме здрави 610
10:40 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 86 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Бързакът Ърнест
13:15 Балкан фолк 633
13:55 Музика
14:15 Да сме живи, да сме здрави 610
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Кучета
16:35 Вкусът на Европа: Унгария 1
17:00 Информационен блок
17:15 Страници от живота – 87 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 651
19:10 Детски свят
20:00 Да сме живи, да сме здрави 610
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да срещнеш приказния принц – 39 еп.
21:55 Игр. филм: Военни маневри 1
23:25 Новини
23:35 Балкан фолк 633
00:15 Фотоекскурзии

ПЕТЪК – 9 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 39 еп. повторение
09:45 Откачалки – 4 еп.
10:30 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 87 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Сянката
13:25 Изворче 561
13:55 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Хитър като лисица
16:20 Откачалки – 5 еп.
17:05 Информационен блок
17:15 Страници от живота – 88 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 379
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Да срещнеш приказния принц – 40 еп.
21:55 Игр. филм: Автошкола „Бикини”
23:25 Новини
23:35 Изворче 561
00:05 Фотоекскурзии

СЪБОТА – 10 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 40 еп. повторение
09:45 Песни за душата 594
10:15 Детски свят
11:00 Страници от живота – 88 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Истинската Маккой
13:25 Наше село /с. Ярлово/
13:45 Багрите на българското 379
14:15 Легендата /спектакъл/
15:00 Игр. филм: Новина номер едно
16:30 Детски свят
17:00 Сентенции
17:15 Страници от живота – 89 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 182
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Да срещнеш приказния принц – 41 еп.
21:45 Игр. филм: Пътят на Карлито
00:05 Багрите на българското 379
00:35 Фотоекскурзии

НЕДЕЛЯ – 11 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 41 еп. повторение
09:45 Тема
10:15 Детски свят
11:00 Страници от живота – 89 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Версенжеторикс
13:40 Младостта на Самоков /08.2004/
15:20 Игр. филм: Плаващи пясъци
16:50 Любопитно
17:15 Страници от живота – 90 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
18:45 Николай Славеев /08.2012/
19:55 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Да срещнеш приказния принц – 42 еп.
21:45 Игр. филм: Военни маневри 2
23:05 С мисъл за вас
23:20 Фотоекскурзии

Leave a Reply