Програмата на канал „Рила“ до неделя, 11 октомври

ПОНЕДЕЛНИК – 5 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Жоакина – 24 еп.

повторение

09:50

Ермитаж – 3 еп.

 

10:15

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 30 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Мъжът с желязната маска

 

14:30

Тема

 

15:00

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Ермитаж – 4 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 31 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Жоакина – 25 еп.

 

22:00

Игр. филм: Ърнест в армията

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 6 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Жоакина – 25 еп.

повторение

09:50

Платина – 9 еп.

 

10:40

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 31 еп.

повторение

11:50

Багрите на българското 748

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Летящият холандец

 

14:25

Фолклорна трапеза 561

 

15:25

Подбрахме за вас

 

16:00

Платина – 10 еп.

 

16:50

Сентенции/Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 32 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 373

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Жоакина – 26 еп.

 

22:00

Игр. филм: Белият тигър /екшън/

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Тема

повторение

00:10

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 7 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Жоакина – 26 еп.

повторение

09:50

Койотите /док. филм/

 

10:15

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 32 еп.

повторение

11:50

Световно фолклорно изкуство 373

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Играта на пророка

 

14:45

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Махаг. дървета в дъжд. гора /док. филм/

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 33 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Жоакина – 27 еп.

 

22:00

Игр. филм: Бързакът Ърнест

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 8 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Жоакина – 27 еп.

повторение

09:50

Ермитаж – 4 еп.

 

10:15

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 33 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Корабът призрак

 

14:35

Световно фолклорно изкуство 373

 

15:05

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Ермитаж – 5 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 34 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Жоакина – 28 еп.

 

22:00

Игр. филм: Пътят на Карлито

 

00:20

Новини

повторение

00:30

Световно фолклорно изкуство 373

 

01:00

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

 

ПЕТЪК – 9 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Жоакина – 28 еп.

повторение

09:55

Платина – 10 еп.

 

10:45

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 34 еп.

повторение

11:50

Фолклорна трапеза 561

 

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Денят на змея

 

15:45

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Платина – 11 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 35 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Багрите на българското 749

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Жоакина – 29 еп.

 

22:00

Игр. филм: Децата на века

 

00:05

Новини

повторение

00:15

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 10 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Жоакина – 29 еп.

повторение

09:50

Портрети /Йордан Дамянов/

 

10:25

Музика

 

10:30

Казано е: Пламен Джуров

 

11:00

Необикновени преживявания – 1 еп.

 

11:45

Сентенции/ Любопитно

 

12:00

Като огън и лед – 35 еп.

повторение

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Белоруската гара

 

14:35

Багрите на българското 749

 

15:05

Подбрахме за вас

 

16:00

Необикновени преживявания – 2 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 36 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Фолклорна трапеза 562

 

20:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Жоакина – 30 еп.

 

21:50

Игр. филм: Сянката

 

23:30

Багрите на българското 749

 

00:00

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 11 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

 

09:00

Жоакина – 30 еп.

повторение

09:50

Портрети /Асен Ковачки/

 

10:15

Музика

 

11:00

Необикновени преживявания – 2 еп.

 

11:45

Като огън и лед – 36 еп.

повторение

12:35

Сентенции/ Любопитно

 

13:00

Игр. филм: Ураган

 

14:30

Подбрахме за вас

 

16:00

Необикновени преживявания – 3 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 37 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Китка здравец от Рила /с. Маджаре 1/

 

19:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Жоакина – 31 еп.

 

21:50

Игр. филм: Последната любов на г-н Морган

 

23:45

Фолклорна трапеза 562

 

00:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*