Новини

Програмата на канал “Рила” до неделя, 11 юли

ПОНЕДЕЛНИК – 5 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Сладка тайна – 75 еп.

повторение

09:45

Операция „Южен Хамбург” – 16 еп.

 

10:35

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 53 еп.

повторение

11:50

Фолклорна трапеза 597

 

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Конкуренти

 

14:45

Тема

повторение

15:15

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Операция „Южен Хамбург” – 17 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 54 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Сладка тайна – 76 еп.

 

21:55

Игр. филм: Бесове 1 и 2

 

00:20

Новини

повторение

00:30

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 6 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Сладка тайна – 76 еп.

повторение

09:45

Тайният знак – 9 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 54 еп.

повторение

11:50

Музика

 

12:30

На фокус семейството: Война и мир в с-вото

 

13:00

Игр. филм: Завинаги

 

14:30

Фолклорна трапеза 597

 

15:30

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Тайният знак – 10 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 55 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 409

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Сладка тайна – 77 еп.

 

21:55

Игр. филм: Червена стомана

 

23:20

Новини

повторение

23:30

Тема

повторение

00:00

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 7 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Сладка тайна – 77 еп.

повторение

09:45

Присъдата /док. филм/

 

10:40

Сентенции/Любопитно

 

10:50

Музика

 

11:00

Изгряващо слънце – 55 еп.

повторение

11:50

Световно фолклорно изкуство 409

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Ругантино

 

14:45

На фокус семейството: Война и мир в с-вото

 

15:15

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Инди – най-страхотната писта в света /док. филм/

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 56 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Сладка тайна – 78 еп.

 

21:55

Игр. филм: Под напрежение

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 8 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Сладка тайна – 78 еп.

повторение

09:45

Операция „Южен Хамбург” – 17 еп.

 

10:35

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 56 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Понтормо

 

14:40

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Операция „Южен Хамбург” – 18 еп.

 

17:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 57 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Сладка тайна – 79 еп.

 

21:55

Игр. филм: Мъжът с желязната маска

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Световно фолклорно изкуство 409

 

00:05

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 9 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Сладка тайна – 79 еп.

повторение

09:45

Тайният знак – 10 еп.

 

10:10

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 57 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Моцарт и китът

 

14:30

Световно фолклорно изкуство 409

 

15:00

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Тайният знак – 11 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 58 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Сладка тайна – 80 еп.

 

21:55

Игр. филм: Най-добрата сестра

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 10 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Сладка тайна – 80 еп.

повторение

09:45

Бандитският Петербург: Адвокат – 4 еп.

 

10:35

На фокус семейството: Заедно можем повече

 

11:10

Изгряващо слънце – 58 еп.

повторение

12:00

Васил Чакъров /док.филм/

 

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Едисън

 

14:30

Подбрахме за вас

 

16:00

Бандитският Петербург: Адвокат – 5 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 59 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Фолклорна трапеза 598

 

20:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Сладка тайна – 81 еп.

 

21:45

Игр. филм: Таборът отива към небето

 

23:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 11 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

повторение

09:00

Сладка тайна – 81 еп.

повторение

09:45

Бандитският Петербург: Адвокат – 5 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Изгряващо слънце – 59 еп.

повторение

11:50

Наше село: Гуцал /док. филм/

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Олигарх

 

15:05

Подбрахме за вас

 

16:00

Бандитският Петербург: Адвокат – 6 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 60 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

На фокус семейството: Заедно можем повече

 

19:05

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Сладка тайна – 82 еп.

 

21:45

Игр. филм: Летящият холандец

 

23:10

Фолклорна трапеза 598

 

00:10

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Leave a Reply