Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 12 април

ПОНЕДЕЛНИК – 6 април

Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 23 еп. повторение
09:50 Музеите на Америка – 24 еп.
10:15 Песни за душата 709
10:45 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 146 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Денят на Св. Валентин
13:25 Тема
13:55 Да сме живи, да сме здрави 727
14:25 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Тартюф
16:35 Музеите на Америка – 25 еп.
17:00 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 147 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 709
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 24 еп.
22:10 Игр. филм: Случаят Алцхаймер
00:10 Новини
00:20 Спортен обзор
00:30 Фолклорна трапеза 297
01:30 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ВТОРНИК – 7 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 24 еп. повторение
09:50 Найтмен – 4 еп.
10:40 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 147 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Зеленият дракон
13:30 Багрите на българското 493
14:00 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Партньори в любовта
16:30 Найтмен – 5 еп.
17:20 Дивият ангел – 148 еп.
18:05 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 109
19:10 Детски свят
20:00 Да сме живи, да сме здрави 727
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Ресторантът – 1 еп.
22:00 Игр. филм: Червената змия
23:30 Новини
23:40 Тема
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СРЯДА – 8 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Ресторантът – 1 еп. повторение
09:50 На фестивал в Куба /док. филм/
10:15 Да сме живи, да сме здрави 727
10:45 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 148 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Илюминации
13:20 Световно фолклорно изкуство 109
13:50 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Любовно разследване
16:40 Оранжерия без стъкла: Шри Ланка /док. филм/
17:00 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 149 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 749
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Ресторантът – 2 еп.
22:00 Игр. филм: Тайната на Егор
23:30 Новини
23:40 Песни за душата 709
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ЧЕТВЪРТЪК – 9 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Ресторантът – 2 еп. повторение
09:50 Музеите на Америка – 25 еп.
10:15 Балкан фолк 749
10:55 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 149 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Клетвата
13:45 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Проблясък
16:30 Музеите на Америка – 26 еп.
16:55 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 150 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 678
19:10 Детски свят
20:00 Да сме живи, да сме здрави 727
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Ресторантът – 3 еп.
22:00 Игр. филм: Антикилър 1
23:55 Новини
00:05 Балкан фолк 749
00:45 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ПЕТЪК – 10 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Ресторантът – 3 еп. повторение
09:50 Найтмен – 5 еп.
10:40 Музика
11:00 Дивият ангел – 150 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Лабиринти
13:30 Изворче 678
14:00 Музика
14:30 Игр. филм: Прояснение
16:05 Найтмен – 6 еп.
16:55 Музика
17:15 Дивият ангел – 151 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 494
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Ресторантът – 4 еп.
22:00 Игр. филм: Антикилър 2
00:05 Новини
00:15 Изворче 678
00:45 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СЪБОТА – 11 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Ресторантът – 4 еп. повторение
09:50 Хайлайф: Аляска
10:15 Песни за душата 710
10:45 Сентенции/ Любопитно
11:00 Дивият ангел – 151 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Пурпурно сърце
13:25 Музика
13:30 20 г. ДВГ „Медени звънчета”
14:30 Игр. филм: Арсен Люпен
16:35 Хайлайф: Големият бариерен риф
17:00 Метеора – между небето и земята /док. филм/
17:15 Дивият ангел – 152 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 298
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сер. филм: Ресторантът – 5 еп.
21:50 Игр. филм: Последен договор
23:25 Багрите на българското 494
23:55 Други + Фотоархив
НЕДЕЛЯ – 12 април
Час Предаване Забележки
08:30 Тема
09:00 Сер. филм: Ресторантът – 5 еп. повторение
09:50 Хайлайф: Големият бариерен риф
10:15 Да сме живи, да сме здрави 728
10:45 Сентенции/ Любопитно
11:00 Дивият ангел – 152 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Гориво в кръвта
13:40 Да сме живи, да сме здрави 728
14:10 Н. Цонева и Б. Солтарийски
14:55 Музика
15:00 Игр. филм: Гръмотевични птици
16:30 Хайлайф: Хавай
16:55 Ден на авиацията /док. филм/
17:15 Дивият ангел – 153 еп.
18:10 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
19:00 Детски свят
20:00 Да сме живи, да сме здрави 728
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сер. филм: Ресторантът – 6 еп.
21:50 Игр. филм: Палата №6
23:15 Световно фолклорно изкуство 109
23:45 Други + Фотоархив

Leave a Reply