Новини

Програмата на канал “Рила” до неделя, 12 март

ПОНЕДЕЛНИК – 6 март

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Преуспелите – 57 еп.

повторение

09:55

Броненосецът – 3 еп.

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 72 еп.

повторение

11:50

Фолклорна трапеза 677

 

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Отрова

 

14:40

Тема

повторение

14:55

Подбрахме за вас

 

15:45

Информационен блок

 

16:00

Лорна Дун – 1 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 73 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Преуспелите – 58 еп.

 

22:05

Игр. филм: Калина Алена

 

23:45

Новини

повторение

23:55

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 7 март

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Преуспелите – 58 еп.

повторение

09:55

Служба 21 – 1 еп.

 

10:40

Музика

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 73 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Американски тюлени 1

 

14:30

Фолклорна трапеза 677

 

15:30

Подбрахме за вас

 

15:45

Информационен блок

 

16:00

Служба 21 – 2 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 74 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 489

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Преуспелите – 59 еп.

 

22:05

Игр. филм: Войната на самотника

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Тема

повторение

23:55

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 8 март

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Преуспелите – 59 еп.

повторение

09:55

Руско авангардно изкуство /док. филм/

 

10:15

Сентенции/ Любопитно

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 74 еп.

повторение

11:50

Световно фолклорно изкуство 489

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Американски тюлени 2

 

14:30

Подбрахме за вас

 

15:45

Информационен блок

 

16:00

Московски модернизъм /док. филм/

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 75 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Преуспелите – 60 еп.

 

22:05

Игр. филм: Роден извън закона

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 9 март

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Преуспелите – 60 еп.

повторение

09:55

Лорна Дун – 1 еп.

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 75 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Американски тюлени 3

 

14:30

Подбрахме за вас

 

16:00

Информационен блок

 

16:15

Лорна Дун – 2 еп.

 

17:05

Музика

 

17:10

Изгряващо слънце – 76 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Преуспелите – 61 еп.

 

22:05

Игр. филм: Фаринели

 

23:50

Новини

повторение

00:00

Световно фолклорно изкуство 489

 

00:30

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 10 март

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Преуспелите – 61 еп.

повторение

09:55

Служба 21 – 2 еп.

 

10:40

Музика

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 76 еп.

повторение

11:50

Гена Димитрова

 

13:00

Това е България /спектакъл/

 

15:25

Световно фолклорно изкуство 489

 

15:55

Информационен блок

 

16:00

Служба 21 – 3 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 77 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Преуспелите – 62 еп.

 

22:05

Игр. филм: Пленник

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 11 март

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Преуспелите – 62 еп.

повторение

09:55

Две съдби – 18 еп.

 

10:45

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Изгряващо слънце – 77 еп.

повторение

11:50

Концерт Михаил Белчев 1

 

12:55

Музикална пауза

 

13:00

България през вековете /спектакъл/

 

15:00

Подбрахме за вас

 

16:00

Две съдби – 19 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 78 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

18:45

Фолклорна трапеза 678

 

19:45

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Преуспелите – 63 еп.

 

21:55

Игр. филм: Знакът на смъртта

 

23:30

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 12 март

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:45

Тема

повторение

09:00

Преуспелите – 63 еп.

повторение

09:55

Две съдби – 19 еп.

 

10:45

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Изгряващо слънце – 78 еп.

повторение

11:50

Концерт Даниел Боадвентура 1

 

12:50

Музикална пауза

 

13:00

Игр. филм: Пустинна луна

 

14:30

Дестинация „Рила” /док. филм/

 

14:50

Подбрахме за вас

 

16:10

Две съдби – 20 еп.

 

17:00

Сентенции/Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 79 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Наше село /с. Драгушиново/

 

18:55

Китка здравец от Рила /с. Маджаре/

 

19:25

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Преуспелите – 64 еп.

 

21:55

Игр. филм: Френска жена

 

23:30

Фолклорна трапеза 678

 

00:30

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Leave a Reply