Програмата на канал „Рила“ до неделя, 12 ноември

ПОНЕДЕЛНИК – 6 ноември

Час Предаване Забележки
06:30 Релакс  
09:00 Истинската красота на Лола – 12 еп. повторение
09:45 Световните лидери – 10 еп.  
10:35 Информационен блок  
11:00 Страници от живота – 77 еп. повторение
11:45 Фолклорна трапеза 709  
12:45 Музика  
13:00 Игр. филм: Смъртта дебне на разсъмване  
14:30 Тема повторение
14:45 Подбрахме за вас  
15:45 Информационен блок  
16:00 Тайнственият остров – 1 и 2 еп.  
16:50 Сентенции/ Любопитно  
17:15 Страници от живота – 78 еп.  
18:00 Тв компас /реклами, обяви/  
18:30 Новини  
18:40 На фокус семейството : Семеен бизнес  
19:10 Детски свят  
20:30 Тв компас /реклами, обяви/  
21:00 Новини повторение
21:10 Истинската красота на Лола – 13 еп.  
21:55 Игр. филм: Делта форс 1  
23:25 Новини повторение
23:35 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти  

 

ВТОРНИК – 7 ноември
Час Предаване Забележки
06:30 Релакс  
08:30 Новини повторение
08:40 Музикална пауза  
09:00 Истинската красота на Лола – 13 еп. повторение
09:45 Корени – 2 еп.  
10:30 Информационен блок  
11:00 Страници от живота – 78 еп. повторение
11:45 На фокус семейството : Семеен бизнес  
12:15 Музика  
13:00 Игр. филм: Шепот  
14:30 Фолклорна трапеза 709  
15:30 Подбрахме за вас  
16:15 Информационен блок  
16:30 Корени – 3 еп.  
17:15 Страници от живота – 79 еп.  
18:00 Тв компас /реклами, обяви/  
18:30 Новини  
18:40 Световно фолклорно изкуство 521  
19:10 Детски свят  
20:30 Тв компас /реклами, обяви/  
21:00 Новини повторение
21:10 Истинската красота на Лола – 14 еп.  
21:55 Игр. филм: Делта форс 2  
23:40 Новини повторение
23:50 Тема повторение
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти  

 

 

 

СРЯДА – 8 ноември
Час Предаване Забележки
06:30 Релакс  
08:30 Новини повторение
08:40 Музика  
09:00 Истинската красота на Лола – 14 еп. повторение
09:45 Болница за животни – 3 еп. /док. филм/  
10:10 Световно фолклорно изкуство 521  
10:40 Информационен блок  
11:00 Страници от живота – 79 еп. повторение
11:45 Музика  
13:00 Игр. филм: Безразсъдни и диви  
14:35 Подбрахме за вас  
16:15 Информационен блок  
16:30 В търсене на приключения – 1 еп. /док. филм/  
17:15 Страници от живота – 80 еп.  
18:00 Тв компас /реклами, обяви/  
18:30 Новини  
18:40 На фокус семейството: Да опитам ли пак  
19:15 Детски свят  
20:30 Тв компас  
21:00 Новини повторение
21:10 Истинската красота на Лола – 15 еп.  
21:55 Игр. филм: Делта форс 3  
23:25 Новини повторение
23:35 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти  

 

ЧЕТВЪРТЪК – 9 ноември
Час Предаване Забележки
06:30 Релакс  
08:30 Новини повторение
08:40 Музика  
09:00 Истинската красота на Лола – 15 еп. повторение
09:45 Тайнственият остров – 1 и 2 еп.  
10:35 Информационен блок  
11:00 Страници от живота – 80 еп. повторение
11:45 На фокус семейството: Да опитам ли пак  
12:20 Музика  
13:00 Игр. филм: Убийства в Мидсамър /13 сезон, 3 еп./  
14:30 Подбрахме за вас  
15:45 Информационен блок  
16:00 Тайнственият остров – 3 и 4 еп.  
16:50 Сентенции/ Любопитно  
17:15 Страници от живота – 81 еп.  
18:00 Тв компас /реклами, обяви/  
18:30 Новини  
18:40 На фокус семейството: Кой държи парите  
19:10 Детски свят  
20:30 Тв компас  
21:00 Новини повторение
21:10 Истинската красота на Лола – 16 еп.  
21:55 Игр. филм: Делта форс 4  
23:30 Новини повторение
23:40 Световно фолклорно изкуство 521  
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти  

 

 

ПЕТЪК – 10 ноември
Час Предаване Забележки
06:30 Релакс  
08:30 Новини повторение
08:40 Музика  
09:00 Истинската красота на Лола – 16 еп. повторение
09:45 Корени – 3 еп.  
10:30 Информационен блок  
11:00 Страници от живота – 81 еп. повторение
11:45 На фокус семейството: Кой държи парите  
12:15 Музика  
13:00 Игр. филм: Убийства в Мидсамър /13 с., 4 еп./  
14:30 Подбрахме за вас  
16:15 Информационен блок  
16:30 Корени – 4 еп.  
17:15 Страници от живота – 82 еп.  
18:00 Телевизионен компас  
18:30 Новини  
18:40 На фокус семейството: По света и у нас  
19:20 Детски свят  
20:30 Телевизионен компас  
21:00 Новини повторение
21:10 Истинската красота на Лола – 17 еп.  
21:55 Игр. филм: Делта форс 5  
23:25 Новини повторение
23:35 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти  

 

СЪБОТА – 11 ноември
Час Предаване Забележки
06:30 Релакс  
08:30 Новини повторение
08:40 Музика  
09:00 Истинската красота на Лола – 17 еп. повторение
09:45 Вуйчото от Америка – 10 еп.  
10:35 Сентенции/ Любопитно  
11:00 Страници от живота – 82 еп. повторение
11:45 На фокус семейството: По света и у нас  
12:25 Китка здравец от Рила /каракачани танци/  
13:00 Игр. филм: Злокобният  
14:30 Руски ансамбъл „Душа” /концерт/  
16:00 Вуйчото от Америка – 11 еп.  
16:50 Сентенции/ Любопитно  
17:15 Страници от живота – 83 еп.  
18:00 Телевизионен компас  
18:30 Тема  
18:45 Фолклорна трапеза 710  
19:45 Детски свят  
20:30 Телевизионен компас  
21:00 Истинската красота на Лола – 18 еп.  
21:45 Игр. филм: Убийства в Мидсамър /13 с., 5 еп./  
23:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти  

 

НЕДЕЛЯ – 12 ноември
Час Предаване Забележки
06:30 Релакс  
08:45 Тема повторение
09:00 Истинската красота на Лола – 18 еп. повторение
09:45 Вуйчото от Америка – 11 еп.  
10:35 Сентенции/ Любопитно  
11:00 Страници от живота – 83 еп. повторение
11:45 Каракачаните в Самоков /док. филм/  
12:20 Музика  
13:00 Игр. филм: Тя е влюбена  
14:35 Празничен хоров концерт /2013/  
15:40 Музика  
16:00 Вуйчото от Америка – 12 еп.  
16:50 Сентенции/ Любопитно  
17:15 Страници от живота – 84 еп.  
18:00 Телевизионен компас  
18:30 На фокус семейството: Взехме си дете  
19:15 Детски свят  
20:30 Телевизионен компас  
21:00 Истинската красота на Лола – 19 еп.  
21:45 Игр. филм: Убийства в Мидсамър /13 с., 6 еп./  
23:15 Фолклорна трапеза 710  
00:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти  

Можете да харесате