Новини

Програмата на канал “Рила” до неделя, 12 юли

ПОНЕДЕЛНИК – 6 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Убийства в Мидсамър – 13 сезон, 1 еп.

повторение

10:30

Световни скандали – 2 еп.

 

10:55

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 97 еп.

повторение

11:50

Песни за душата 961

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Десет мъртви мъже

 

14:30

Тема

 

15:00

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Световни скандали – 3 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 98 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Песни за душата 961

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Убийства в Мидсамър – 13 сезон, 2 еп.

 

22:40

Игр. филм: Загадката

 

00:10

Новини

повторение

00:20

Фолклорна трапеза 549

 

01:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 7 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Убийства в Мидсамър – 13 сезон, 2 еп.

повторение

10:30

Свещ. планини по света – 9 еп.

 

11:00

Обрати на съдбата – 98 еп.

повторение

11:50

Багрите на българското 738

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Изчезналото момиче

 

14:35

Фолклорна трапеза 549

 

15:35

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Свещ. планини по света – 10 еп.

 

17:00

Сентенции / Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 99 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 361

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Убийства в Мидсамър – 13 сезон, 3 еп.

 

22:40

Игр. филм: Най-добрата сестра

 

00:10

Новини

повторение

00:20

Тема

повторение

00:50

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 8 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Убийства в Мидсамър – 13 сезон, 3 еп.

повторение

10:30

Пътешествие из Стария континент – 21 еп.

 

10:55

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 99 еп.

повторение

11:50

Световно фолклорно изкуство 361

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Оставени на смъртта

 

14:35

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Пътешествие из Стария континент – 22 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 100 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Балкан фолк 1001

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Убийства в Мидсамър – 13 сезон, 4 еп.

 

22:40

Игр. филм: Да си разменим жените

 

00:10

Новини

повторение

00:20

Песни за душата 961

 

00:50

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 9 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Убийства в Мидсамър – 13 сезон, 4 еп.

повторение

10:30

Световни скандали – 3 еп.

 

10:55

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 100 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Малката Ерин Мериуедър

 

14:25

Балкан фолк 1001

 

15:05

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Световни скандали – 4 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 101 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Изворче 930

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Убийства в Мидсамър – 13 сезон, 5 еп.

 

22:40

Игр. филм: Аз и мафията

 

00:05

Новини

повторение

00:15

Балкан фолк 1001

 

00:55

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 10 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Убийства в Мидсамър – 13 сезон, 5 еп.

повторение

10:30

Свещените планини по света – 10 еп.

 

11:00

Обрати на съдбата – 101 еп.

повторение

11:50

Изворче 930

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Без връщане

 

14:25

Световно фолклорно изкуство 361

 

14:55

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Слепец – 1 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 102 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Багрите на българското 739

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Убийства в Мидсамър – 13 сезон, 6 еп.

 

22:40

Игр. филм: Алис и Мартен

 

00:40

Новини

повторение

00:50

Изворче 930

 

01:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 11 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Убийства в Мидсамър – 13 сезон, 6 еп.

повторение

10:30

Хубава си, татковино – 16 еп. /патриот. пред./

 

11:00

Картоиграчът – 3 еп.

 

11:50

Музика

 

12:00

Обрати на съдбата – 102 еп.

повторение

12:50

Сентенции/ Любопитно

 

13:00

Игр. филм: Кралицата на писъците

 

14:25

Песни за душата 962

 

14:55

Музика

 

15:30

Багрите на българското 739

 

16:00

Корени – 1 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 103 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Хубава си, татковино – 17 еп. /патриот. пред./

 

19:25

Музика

 

19:30

Фолклорна трапеза 550

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Убийства в Мидсамър – 13 сезон, 7 еп.

 

22:30

Игр. филм: Изпепелени от Слънцето 1

 

00:55

Багрите на българското 739

 

01:25

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 12 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

повторение

09:00

Убийства в Мидсамър – 13 сезон, 7 еп.

повторение

10:30

Хубава си, татковино – 17 еп. /патриот. пред./

 

10:55

Музика

 

11:00

Корени – 1 еп.

 

11:45

Музика

 

12:00

Обрати на съдбата – 103 еп.

повторение

12:50

Сентенции/ Любопитно

 

13:00

Игр. филм: Римейк

 

14:15

Изворче 930

 

14:45

Музика

 

16:00

Корени – 2 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 104 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Долината на Бели Искър /док. филм/

 

19:00

Хубава си, татковино – 18 еп. /патриот. пред./

 

19:30

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Убийства в Мидсамър – сезон 13, 8 еп.

 

22:30

Игр. филм: Изпепелени от Слънцето 2

 

01:25

Световно фолклорно изкуство 361

 

01:55

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Leave a Reply