Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 13 април

ПОНЕДЕЛНИК – 7 април
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Тв новела – 138 еп. повторение
09:45 Съдебни процеси 3 /док. филм/ повторение
10:30 Песни за душата 661
11:00 Преуспелите – 26 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Частен детектив
13:20 Тема
13:50 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Убийствен прилив
16:25 Съдебни процеси 4 /док. филм/
17:15 Преуспелите – 27 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 661
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Тв новела – 139 еп.
22:05 Игр. филм: Дългият път към рая
00:05 Новини
00:15 Спортен обзор
00:25 Фолклорна трапеза 249
01:25 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ВТОРНИК – 8 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор повторение
08:50 Музика
09:00 Тв новела – 139 еп. повторение
09:45 Вашингтон, окръг Колумбия – 15 еп.
10:30 Багрите на българското 444
11:00 Преуспелите – 27 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Муси
13:10 Фолклорна трапеза 249
14:10 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Лед
16:30 Вашингтон, окръг Колумбия – 16 еп.
17:15 Преуспелите – 28 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 62
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Тв новела – 140 еп.
21:55 Игр. филм: Фирмата 1
23:25 Новини
23:35 Тема
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СРЯДА – 9 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Тв новела – 140 еп.
09:45 Графът; Новата му професия /с Ч. Чаплин/ повторение
10:25 Световно фолклорно изкуство 62
10:55 Информационен блок
11:00 Преуспелите – 28 еп.
11:45 Игр. филм: Любовта на Ахил
13:15 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Орелът и конят
16:35 Хулиганът; Съперници в любовта /с Ч. Чаплин/
17:10 Информационен блок
17:15 Преуспелите – 29 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 701
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Тв новела – 141 еп.
21:55 Игр. филм: Фирмата 2
23:25 Новини
23:35 Песни за душата 661
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ЧЕТВЪРТЪК – 10 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Тв новела – 141 еп. повторение
09:45 Съдебни процеси 4 /док. филм/ повторение
10:35 Музика
10:45 Информационен блок
11:00 Преуспелите – 29 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Военни маневри 1
13:15 Балкан фолк 701
13:55 Музика
14:30 Информационен блок
14:45 Игр. филм: Пазителят на мира
16:20 Съдебни процеси 5 /док. филм/
17:05 Информационен блок
17:15 Преуспелите – 30 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Самоковче
19:00 Изворче 630
19:30 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Тв новела – 142 еп.
21:55 Игр. филм: Фирмата 3
23:25 Новини
23:35 Балкан фолк 701
00:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ПЕТЪК – 11 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Тв новела – 142 еп. повторение
09:45 Вашингтон, окр. Колумбия – 16 еп.
10:30 Изворче 630
10:50 Информационен блок
11:00 Преуспелите – 30 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Военни маневри 2
13:10 Самоковче
13:30 Световно фолклорно изкуство 62
14:00 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Преследването на Клод Далас
16:35 Вашингтон, окр. Колумбия – 17 еп.
17:20 Преуспелите – 31 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 445
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Тв новела – 143 еп.
21:55 Игр. филм: Брегът на Тъмната река
23:25 Новини
23:35 Изворче 630
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СЪБОТА – 12 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Тв новела – 143 еп. повторение
09:45 Генезис – 11 еп.
10:40 Песни за душата 662
11:10 Преуспелите – 31 еп. повторение
11:55 Игр. филм: Поли Шор е мъртъв
13:15 Да сме живи, да сме здрави 677
13:45 Ден на авиацията /док. филм/
14:05 Китка здравец от Рила /с. Рельово/
14:25 Самоковче
14:45 Игр. филм: Рейнджъри
16:25 Генезис – 12 еп.
17:20 Преуспелите – 32 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Да сме живи, да сме здрави 677
19:30 Фолклорна трапеза 250
20:30 Телевизионен компас
21:00 Тв новела – 144 еп.
21:45 Игр. филм: Почти бременна
23:15 Багрите на българското 445
23:45 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

НЕДЕЛЯ – 13 април
Час Предаване Забележки
08:30 Тема
09:00 Тв новела – 144 еп. повторение
09:45 Генезис – 12 еп.
10:40 Да сме живи, да сме здрави 678
11:10 Преуспелите – 32 еп. повторение
11:55 Игр. филм: Катастрофа
13:25 Китка здравец от Рила /каракачани танци/
14:00 Да сме живи, да сме здрави 678
14:30 Игр. филм: Джил Рипс
16:00 Генезис – 13 еп.
16:55 Самоковче
17:15 Преуспелите – 33 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
19:00 Да сме живи, да сме здрави 678
19:30 Музика
20:30 Телевизионен компас
21:00 Тв новела – 145 еп.
21:45 Игр. филм: Горчиво небе
23:15 Световно фолклорно изкуство 62
23:45 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

Leave a Reply