Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 13 декември

ПОНЕДЕЛНИК – 7 декември

Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 172 еп. повторение
09:45 Eксцентриците – 17 еп.
10:10 Песни за душата 741
10:40 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Обща медицина – 26 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Академия за принцеси
13:15 Тема
13:45 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Отвъд справедливостта
16:45 Eксцентриците – 18 еп.
17:10 Обща медицина – 27 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 741
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Сериал: Цената на славата – 173 еп.
22:05 Игр. филм: Елитна част
00:00 Новини
00:10 Спортен обзор
00:20 С мисъл за вас
00:50 Фолклорна трапеза 329
01:50 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

 

ВТОРНИК – 8 декември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 173 еп. повторение
09:45 Светът и ние – 8 еп.
10:05 С мисъл за вас
10:35 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Обща медицина – 27 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Престъпления на страстта:Лунатици
13:10 Багрите на българската 525
13:40 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Аржентинско танго
16:30 Светът и ние – 9 еп.
16:50 Музика
17:00 Информационен блок
17:10 Обща медицина – 28 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Самоковче
19:00 Световно фолклорно изкуство 142
19:30 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 174 еп.
21:55 Игр. филм: Тайни планове
23:25 Новини
23:35 Тема
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

 

СРЯДА – 9 декември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 174 еп. повторение
09:45 Гласове от Буново /док. филм/
10:15 Световно фолклорно изкуство 142
10:45 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Обща медицина – 28 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Дивият кон Ханк
13:25 С мисъл за вас
13:55 Музика
14:20 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Срив в системата
16:25 Самоковче
16:45 България на длан /док. филм/
17:00 Информационен блок
17:10 Вуйчото от Америка – 1 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 782
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 175 еп.
21:55 Игр. филм: Кавказка пленница
23:15 Новини
23:25 Песни за душата 741
23:55 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

 

ЧЕТВЪРТЪК – 10 декември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 175 еп. повторение
09:50 Ексцентриците – 18 еп.
10:15 Самоковче
10:35 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Вуйчото от Америка – 1 еп.
11:50 Игр. филм: Сандвич с ръжен хляб
13:20 Балкан фолк 782
14:00 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Лъжец
16:40 Ексцентриците – 19 еп. /док. филм/
17:05 Информационен блок
17:10 Вуйчото от Америка – 2 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 710
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 176 еп.
22:05 Игр. филм: Сделка с дявола
23:30 Новини
23:40 Балкан фолк 782
00:20 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

 

ПЕТЪК – 11 декември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 176 еп. повторение
09:45 Светът и ние – 9 еп.
10:05 Изворче 710
10:35 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Вуйчото от Америка – 2 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Партньори
13:20 Самоковче
13:40 Световно фолклорно изкуство 142
14:10 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: В ролята на Бог
16:30 Боклук – 1 еп.
17:00 Информационен блок
17:10 Вуйчото от Америка – 3 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 526
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 177 еп.
21:55 Игр. филм: Записки под възглавката
23:55 Новини
00:05 Изворче 710
00:35 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

 

СЪБОТА – 12 декември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 177 еп. повторение
09:45 В търсене на приключения: крокодили /док. ф./
10:35 Песни за душата 742
11:05 Вуйчото от Америка – 3 еп. повторение
11:55 Игр. филм: 87-ми участък
13:25 Каракачаните в Самоков /док. филм/
14:00 Музика
14:30 Игр. филм: Човекът минус
16:15 В търсене на приключения 2 /док. ф./
17:00 Сентенции/ Любопитно
17:10 Вуйчото от Америка – 4 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 330
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал: Цената на славата – 178 еп.
21:45 Игр. филм: Точка на замръзване
23:05 Багрите на българското 526
23:35 Други + Фотоархив

 

НЕДЕЛЯ – 13 декември
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 178 еп. повторение
09:45 В търсене на приключения 2 /док. ф./
10:30 Тема
11:00 Вуйчото от Америка – 4 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Смъртоносно мълчание
13:20 Изворче 710
13:50 Музика
14:05 Вихрен – първенецът на Пирин /док. филм/
14:30 Игр. филм: Завръщането на самурая
16:10 В търсене на приключения 3 /док. ф./
16:55 Сентенции/ Любопитно
17:10 Вуйчото от Америка – 5 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
19:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал: Цената на славата – 179 еп.
21:45 Игр. филм: Малката Москва
23:40 Световно фолклорно изкуство 142
00:10 Други + Фотоархив

Leave a Reply