Програмата на канал „Рила“ до неделя, 13 март

ПОНЕДЕЛНИК – 7 март

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 20 еп.

повторение

09:50

Сахара – 3 еп.

 

10:40

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Цената на славата – 178 еп.

повторение

11:45

Фолклорна трапеза 629

 

12:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Приключението на Артур

 

14:25

Тема

повторение

14:40

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Сахара – 4 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Цената на славата – 179 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обрати на съдбата – 21 еп.

 

22:00

Игр. филм: Барутно изгаряне

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 8 март

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 21 еп.

повторение

09:50

Кървавата господарка – 7 еп.

 

10:45

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Цената на славата – 179 еп.

повторение

11:45

Ние съградихме България: Лека промишленост

 

12:15

Музика

 

13:00

Игр. филм: Сцените на престъплението

 

14:30

Фолклорна трапеза 629

 

15:30

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Кървавата господарка – 8 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:05

Информационен блок

 

17:15

Цената на славата – 180 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 441

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обрати на съдбата – 22 еп.

 

22:00

Игр. филм: Бирария „Романтика”

 

23:40

Новини

повторение

23:50

Тема

повторение

00:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 9 март

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 22 еп.

повторение

09:50

Имигрант /филм с Ч. Чаплин/

 

10:15

Световно фолклорно изкуство 441

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Цената на славата – 180 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Утопия

 

14:40

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

На улица „Изи” /филм с Ч. Чаплин/

 

16:55

Сентенции/Любопитно

 

17:15

Да срещнеш приказния принц – 1 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обрати на съдбата – 23 еп.

 

22:00

Игр. филм: Две са твърде много

 

00:00

Новини

повторение

00:10

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 10 март

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 23 еп.

повторение

09:50

Сахара – 4 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Да срещнеш приказния принц – 1 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Видеоманиаци

 

14:30

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Това може да се случи утре – 1 и 2 еп.

 

17:40

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Да срещнеш приказния принц – 2 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обрати на съдбата – 24 еп.

 

22:00

Игр. филм: Точка „Дюм”

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Световно фолклорно изкуство 441

 

00:10

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 11 март

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 24 еп.

повторение

09:50

Кървавата господарка – 8 еп.

 

10:45

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Да срещнеш приказния принц – 2 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Златният бокал

 

15:05

Световно фолклорно изкуство 441

 

15:35

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Кървавата господарка – 9 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Да срещнеш приказния принц – 3 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обрати на съдбата – 25 еп.

 

22:00

Игр. филм: Един по-добър живот

 

23:45

Новини

повторение

23:55

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 12 март

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 25 еп.

повторение

09:50

Банд. Петербург: Разплата – 1 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Да срещнеш приказния принц – 3 еп.

повторение

11:45

Ансамбъл на въоръж. сили /08.2014/

 

12:20

Музика

 

12:30

Б-я, която съградихме: 20 в.- Златен век на гората

 

13:00

Игр. филм: Изпепелени от слънцето 1

 

15:25

Подбрахме за вас

 

16:00

Банд. Петербург: Разплата – 2 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Да срещнеш приказния принц – 4 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Фолклорна трапеза 630

 

20:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Обрати на съдбата – 26 еп.

 

21:50

Игр. филм: Съдбата на човека

 

23:25

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 13 март

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

повторение

09:00

Обрати на съдбата – 26 еп.

повторение

09:50

Банд. Петербург: Разплата – 2 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Да срещнеш приказния принц – 4 еп.

повторение

11:45

Оркестър „Канарите” /08.2013/

 

13:00

Игр. филм: Изпепелени от слънцето 2

 

15:55

Музика

 

16:00

Банд. Петербург: Разплата – 3 еп.

 

16:50

Сентенции/Любопитно

 

17:15

Да срещнеш приказния принц – 5 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Б-я, която съградихме: 20 в.-Златен век на гората

 

19:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Обрати на съдбата – 27 еп.

 

21:50

Игр. филм: Глуха линия

 

23:30

Фолклорна трапеза 630

 

00:30

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*