Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 13 септември

ПОНЕДЕЛНИК – 7 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Генезис – 18 еп.

повторение

09:55

Тайните дневници на извънземните – 7 еп.

 

10:20

Песни за душата 969

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 2 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Роберт и Клара

 

14:35

Тема

 

15:05

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Тайните дневници на извънземните – 8 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 3 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Песни за душата 969

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Генезис – 19 еп.

 

22:05

Игр. филм: Любовни мелодии

 

23:45

Новини

повторение

23:55

Фолклорна трапеза 557

 

00:55

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 8 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Генезис – 19 еп.

повторение

09:55

Платина – 1 еп.

 

10:45

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 3 еп.

повторение

11:50

Багрите на българското 744

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Изпепеляващо лято

 

14:25

Фолклорна трапеза 557

 

15:25

Музика

 

16:00

Платина – 2 еп.

 

16:50

Сентенции/Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 4 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 369

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Генезис – 20 еп.

 

22:05

Игр. филм: Неточен прицел

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Тема

повторение

00:10

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 9 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Генезис – 20 еп.

повторение

09:55

Най-бързата птица в Дивия Запад /док. филм/

 

10:40

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 4 еп.

повторение

11:50

Световно фолклорно изкуство 369

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Отмъстителката

 

14:35

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Островите Галапагос /док. филм/

 

16:30

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 5 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Балкан фолк 1010

 

19:20

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Генезис – 21 еп.

 

22:05

Игр. филм: Калас завинаги

 

23:50

Новини

повторение

00:00

Песни за душата 969

 

00:30

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 10 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Генезис – 21 еп.

повторение

09:55

Тайните дневници на извънземните – 8 еп.

 

10:20

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 5 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Точен стрелец

 

14:25

Балкан фолк 1010

 

15:05

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Тайните дневници на извънземните – 9 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 6 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Изворче 938

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Генезис – 22 еп.

 

22:05

Игр. филм: Хъни

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Балкан фолк 1010

 

00:25

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 11 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Генезис – 22 еп.

повторение

09:55

Платина – 2 еп.

 

10:45

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 6 еп.

повторение

11:50

Изворче 938

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Световна анархия

 

14:45

Световно фолклорно изкуство 369

 

15:15

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Платина – 3 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 7 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Багрите на българското 745

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Жоакина – 1 еп.

 

22:00

Игр. филм: Войната на самотника

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Изворче 938

 

00:05

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 12 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Жоакина – 1 еп.

повторение

09:50

Хубава си, татковино – 34 еп. /патриот. пред./

 

10:20

Песни за душата 970

 

10:50

Музика

 

11:00

Съдебни процеси – 14 еп.

 

11:50

Сентенции/ Любопитно

 

12:00

Като огън и лед – 7 еп.

повторение

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Балада за войника

 

14:25

Багрите на българското 745

 

14:55

Музика

 

16:00

Съдебни процеси – 15 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 8 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Хубава си, татковино – 35 еп. /патриот. пред./

 

19:25

Музика

 

19:30

Фолклорна трапеза 558

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Жоакина – 2 еп.

 

21:50

Игр. филм: Съдбовна точка

 

23:25

Багрите на българското 745

 

23:55

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 13 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

 

09:00

Жоакина – 2 еп.

повторение

09:50

Хубава си, татковино – 33 еп. /патриот. пред./

 

10:15

Музика

 

11:00

Съдебни процеси – 15 еп.

 

11:50

Като огън и лед – 8 еп.

повторение

12:40

Христо Николов-изобрет. на  картечн. /док. филм/

 

13:00

Игр. филм: Обрат на съдбата

 

14:35

Изворче 938

 

15:05

Музика

 

16:00

Съдебни процеси – 16 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 9 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Хубава си, татковино – 36 еп. /патриот. пред./

 

19:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Жоакина – 3 еп.

 

21:50

Игр. филм: Бикини на село

 

23:15

Световно фолклорно изкуство 369

 

23:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Leave a Reply