Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 13 септември

ПОНЕДЕЛНИК – 7 септември

Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 81 еп. повторение
09:45 Юджийн Смит – изк-вото на фотогр. /док. филм/
10:50 Информационен блок
11:00 Тайният знак – 5 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Преследването на Клод Далас
13:25 Песни за душата 729
13:55 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Изпепеляващо лято
16:25 Кръвни връзки /док. филм/
16:55 Музика
17:00 Информационен блок
17:10 Тайният знак – 6 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 729
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Сериал: Цената на славата – 82 еп.
22:05 Игр. филм: Лисича кръв
23:30 Новини
23:40 Спортен обзор
23:50 С мисъл за вас
00:20 Фолклорна трапеза 317
01:20 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ВТОРНИК – 8 септември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 82 еп. повторение
09:45 Това може да се случи утре – 4 еп.
10:05 С мисъл за вас
10:35 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Тайният знак – 6 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Месарят
13:20 Багрите на българското 513
13:50 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Отмъстителката
16:35 Това може да се случи утре – 5 еп.
16:55 Музика
17:00 Информационен блок
17:10 Тайният знак – 7 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 129
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 83 еп.
21:55 Игр. филм: Нострадамус
23:50 Новини
00:00 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СРЯДА – 9 септември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 83 еп. повторение
09:45 Световно фолклорно изкуство 129
10:15 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Тайният знак – 7 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Огнена буря
13:20 С мисъл за вас
13:50 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Точен стрелец
16:25 Синята нишка /док. филм/
17:05 Информационен блок
17:10 Тайният знак – 8 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 770
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 84 еп.
21:55 Игр. филм: Таборът отива към небето
23:30 Новини
23:40 Песни за душата 729
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ЧЕТВЪРТЪК – 10 септември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сесия на ОбС /директно/
13:00 Игр. филм: Световна анархия
14:45 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Поробен и свободен
16:55 Изкуството на дизайна /док. филм/
17:20 Тайният знак – 9 еп.
18:10 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 698
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 85 еп.
21:55 Игр. филм: Мадам Бовари
00:00 Новини
00:10 Балкан фолк 770
00:50 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ПЕТЪК – 11 септември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 85 еп. повторение
09:45 Това може да се случи утре – 5 еп.
10:05 Изворче 698
10:35 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Тайният знак – 9 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Златотърсачи
13:15 Световно фолклорно изкуство 129
13:45 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Обрат на съдбата
16:35 Това може да се случи утре – 6 еп.
16:55 Музика
17:00 Информационен блок
17:10 Тайният знак – 10 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 514
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 86 еп.
21:55 Игр. филм: Гръмотевицата
23:30 Новини
23:40 Изворче 698
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СЪБОТА – 12 септември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 86 еп. повторение
09:45 Вкусът на Англия /кулин. пред./
10:10 Песни за душата 730
10:40 Сентенции/ Любопитно
11:00 Тайният знак – 10 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Изгубено доверие
13:20 Багрите на българското 514
13:50 Музика
15:00 Игр. филм: Контракт
16:30 Вкусът на Англия 2 /кулин. пред./
16:55 Музика
17:10 Тайният знак – 11 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 318
20:00 Музика
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал: Цената на славата – 87 еп.
21:45 Сесия на ОбС /запис/
01:45 Други + Фотоархив
НЕДЕЛЯ – 13 септември
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 87 еп. повторение
09:45 Вкусът на Англия 2 /кулин. пред./
10:15 Тема
10:45 Музика
11:00 Тайният знак – 11 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Градски убиец
13:25 Изворче 698
13:55 Музика
14:30 Наше село /с. Драгушиново/
15:00 Игр. филм: Тит
16:55 Трима готвачи в ЮАР /кулин. пред./
17:20 Тайният знак – 12 еп.
18:10 Телевизионен компас
18:30 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал: Цената на славата – 88 еп.
21:45 Игр. филм: Летят жерави
23:15 Световно фолклорно изкуство 129
23:45 Други + Фотоархив

Leave a Reply