Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 13 юни

ПОНЕДЕЛНИК – 7 юни

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Сладка тайна – 47 еп.

повторение

09:45

Операция „Южен Хамбург” – 8 еп.

 

10:35

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 25 еп.

повторение

11:50

Фолклорна трапеза 593

 

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Ски училище 2

 

14:30

Тема

повторение

15:00

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Операция „Южен Хамбург” – 9 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 26 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Сладка тайна – 48 еп.

 

21:55

Игр. филм: Кариера на убиец

 

22:50

Новини

повторение

23:00

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 8 юни

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Сладка тайна – 48 еп.

повторение

09:45

Тайният знак – 1 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 26 еп.

повторение

11:50

Музика

 

12:30

Подари си здраве 14: Истината за протеините

 

12:55

Музика

 

13:00

Игр. филм: Купонът

 

14:45

Фолклорна трапеза 593

 

15:45

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Тайният знак – 2 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 27 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 406

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Сладка тайна – 49 еп.

 

21:55

Игр. филм: Двамата любовници на Джулия

 

23:15

Новини

повторение

23:25

Тема

повторение

23:55

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 9 юни

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Сладка тайна – 49 еп.

повторение

09:45

Когато Рим владеел Египет /док. филм/

 

10:30

Сентенции/Любопитно

 

10:50

Музика

 

11:00

Изгряващо слънце – 27 еп.

повторение

11:50

Световно фолклорно изкуство 406

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Първични видове

 

14:20

Подари си здраве 14: Истината за протеините

 

14:45

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Конспир. около Исус:Мария Магдалена /док. филм/

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 28 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Сладка тайна – 50 еп.

 

21:55

Игр. филм: Кръгът

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 10 юни

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Сладка тайна – 50 еп.

повторение

09:45

Операция „Южен Хамбург” – 9 еп.

 

10:35

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 28 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Железен орел

 

14:35

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Операция „Южен Хамбург” – 10 еп.

 

17:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 29 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Сладка тайна – 51 еп.

 

21:55

Игр. филм: Ярост на пътя

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Световно фолклорно изкуство 406

 

00:15

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 11 юни

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Сладка тайна – 51 еп.

повторение

09:45

Тайният знак – 2 еп.

 

10:10

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 29 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: В провинцията

 

14:30

Световно фолклорно изкуство 406

 

15:00

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Тайният знак – 3 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 30 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Сладка тайна – 52 еп.

 

21:55

Игр. филм: Дамски клуб

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 12 юни

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Сладка тайна – 52 еп.

повторение

09:45

Бандитският Петербург: Барон – 1 еп.

 

10:35

Подари си здраве 15: Програмата „Нов старт”

 

10:50

Музика

 

11:00

Изгряващо слънце – 30 еп.

повторение

11:50

Връстник на 20-ти век: Д. Въжаров /док. филм/

 

12:40

16 + 7: Честността /млад. предаване/

 

13:10

Игр. филм: 12

 

15:35

Музика

 

16:00

Бандитският Петербург: Барон – 2 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 31 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Фолклорна трапеза 594

 

20:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Сладка тайна – 53 еп.

 

21:45

Игр. филм: Туистър отмъщава

 

23:25

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 13 юни

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

повторение

09:00

Сладка тайна – 53 еп.

повторение

09:45

Бандитският Петербург: Барон – 2 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Изгряващо слънце – 31 еп.

повторение

11:50

Никола Начев /док. филм/

 

12:05

Музика

 

13:00

Игр. филм: Втори шанс

 

14:30

Подбрахме за вас

 

16:00

Бандитският Петербург: Барон – 3 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 32 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Подари си здраве 15: Програмата „Нов старт”

 

18:55

По пътя към Страшното езеро /док. филм/

 

19:25

Детски свят

 

20:05

16 + 7: Честността /млад. предаване/

 

20:35

Телевизионен компас

 

21:00

Сладка тайна – 54 еп.

 

21:45

Игр. филм: Рябинов валс

 

23:25

Фолклорна трапеза 594

 

00:25

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Leave a Reply