Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 14 февруари

ПОНЕДЕЛНИК – 8 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Истинският Родриго – 93 еп.

повторение

09:45

Боклук – 10 еп.

 

10:15

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Безценна перла – 16 еп.

повторение

11:50

Багрите на българското 757

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Сам в гората

 

14:30

Тема

повторение

15:00

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Боклук – 11 еп.

 

17:00

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Безценна перла – 17 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Истинският Родриго – 94 еп.

 

21:55

Игр. филм: Без връщане

 

23:20

Новини

повторение

23:30

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 9 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Истинският Родриго – 94 еп.

повторение

09:45

Съдия Ейми – 11 еп.

 

10:30

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Безценна перла – 17 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Бягството на койота

 

14:35

Фолклорна трапеза 577

 

15:35

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Съдия Ейми – 12 еп.

 

17:15

Безценна перла – 18 еп.

 

18:05

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 390

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Истинският Родриго – 95 еп.

 

21:55

Игр. филм: Гореща следа

 

23:20

Новини

повторение

23:30

Тема

повторение

00:00

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 10 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Истинският Родриго – 95 еп.

повторение

09:45

Нострадамус – истината /док. филм/

 

10:30

Сентенции/Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Безценна перла – 18 еп.

повторение

11:50

Световно фолклорно изкуство 390

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Багдадският крадец

 

14:40

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Резерват „Ропотамо” /док. филм/

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Безценна перла – 19 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Истинският Родриго – 96 еп.

 

21:55

Игр. филм: Кралицата на писъците

 

23:20

Новини

повторение

23:30

Световно фолклорно изкуство 390

 

00:00

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 11 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Истинският Родриго – 96 еп.

повторение

09:45

Боклук – 11 еп.

 

10:15

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Безценна перла – 19 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Вчера, днес и утре

 

14:55

Световно фолклорно изкуство 390

 

15:25

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Боклук – 12 еп.

 

17:00

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Безценна перла – 20 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Багрите на българското 758

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Истинският Родриго – 97 еп.

 

21:55

Игр. филм: Римейк

 

23:10

Новини

повторение

23:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 12 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Истинският Родриго – 97 еп.

повторение

09:45

Съдия Ейми – 12 еп.

 

10:30

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Безценна перла – 20 еп.

повторение

11:50

Фолклорна трапеза 577

 

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Да гледаш ужаса в очите

 

15:30

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Съдия Ейми – 13 еп.

 

17:15

Безценна перла – 21 еп.

 

18:05

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Истинският Родриго – 98 еп.

 

21:55

Игр. филм: Смъртоносно предателство

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 13 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Истинският Родриго – 98 еп.

повторение

09:45

Светът на бъдещето – 2 еп.

 

10:30

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Безценна перла – 21 еп.

повторение

11:50

Музика

 

12:20

Света гора и самоковската следа /док. ф./

 

13:00

Игр. филм: Барон Мюнхаузен

 

14:50

Багрите на българското 758

 

15:25

Музика

 

16:00

Светът на бъдещето – 3 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Безценна перла – 22 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Фолклорна трапеза 578

 

20:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Истинският Родриго – 99 еп.

 

21:45

Игр. филм: Пленник

 

23:05

Багрите на българското 758

 

23:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 14 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

повторение

09:00

Истинският Родриго – 99 еп.

повторение

09:45

Светът на бъдещето – 3 еп.

 

10:30

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Безценна перла – 22 еп.

повторение

11:50

Казано е: Ана Мария Тонкова

 

12:15

Дестинация „Рила” /док. ф./

 

12:35

Музика

 

13:00

Игр. филм: Кромов

 

14:55

Подбрахме за вас

 

16:00

Светът на бъдещето – 4 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Безценна перла – 23 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Китка здравец от Рила /с. Бели Искър/

 

19:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Истинският Родриго – 100 еп.

 

21:45

Игр. филм: Денят на Св. Валентин

 

23:25

Фолклорна трапеза 578

 

00:25

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Leave a Reply