Новини

Програмата на канал “Рила” до неделя, 14 февруари

ПОНЕДЕЛНИК – 8 февруари

Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 54 еп. повторение
09:45 Eксцентриците – 35 еп.
10:10 Песни за душата 749
10:40 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Съдебни процеси – 17 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Обесеният
13:00 Тема
13:30 Музика
14:20 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Канзас сити
16:20 Eксцентриците – 36 еп.
16:45 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Съдебни процеси – 18 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 749
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Сериал: Истинският Родриго – 55 еп.
22:05 Игр. филм: Едисън
23:35 Новини
23:45 Спортен обзор
23:55 С мисъл за вас
00:25 Фолклорна трапеза 337
01:25 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ВТОРНИК – 9 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 55 еп. повторение
09:45 Боклук – 17 еп.
10:15 С мисъл за вас
10:45 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Съдебни процеси – 18 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Голи хълмове
13:00 Багрите на българското 533
13:30 Музика
14:20 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Под подозрение
16:15 Боклук – 18 еп.
16:45 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Съдебни процеси – 19 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 150
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Истинският Родриго – 56 еп.
21:55 Игр. филм: Молокай – островът на прокажените
23:50 Новини
00:00 Тема
00:30 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СРЯДА – 10 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 56 еп. повторение
09:45 Венеция – поезия от камък и вода /док. филм/
10:30 Световно фолклорно изкуство 150
11:00 Съдебни процеси – 19 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Джошуа
13:10 С мисъл за вас
13:40 Да сме живи, да сме здрави 767
14:10 Музика
14:20 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Арсен Люпен
16:35 Да откриваме духовността /док. филм/
17:00 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Съдебни процеси – 20 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 790
19:20 Детски свят
20:00 Да сме живи, да сме здрави 767
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Истинският Родриго – 57 еп.
21:55 Игр. филм: Олигарх
00:00 Новини
00:10 Песни за душата 749
00:40 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ЧЕТВЪРТЪК – 11 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 57 еп. повторение
09:45 Eксцентриците – 36 еп.
10:10 Да сме живи, да сме здрави 768
10:40 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Съдебни процеси – 20 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Скитниците
13:10 Балкан фолк 790
13:50 Музика
14:20 Да сме живи, да сме здрави 768
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Гръмотевични птици
16:30 Пътеш. из Стария континент – 1 еп.
16:55 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Съдебни процеси – 21 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 718
19:10 Детски свят
20:00 Да сме живи, да сме здрави 768
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Истинският Родриго – 58 еп.
21:55 Игр. филм: 21 очи
23:25 Новини
23:35 Балкан фолк 790
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ПЕТЪК – 12 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 58 еп.
09:45 Боклук – 18 еп.
10:15 Изворче 718
10:45 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Съдебни процеси – 21 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Кариерата
13:20 Световно фолклорно изкуство 150
13:50 Музика
14:20 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Сайлънт Хил
16:30 Боклук – 19 еп.
17:00 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Крим. истории /Лари Флинт/
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
19:00 Багрите на българското 534
19:30 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Истинският Родриго – 59 еп.
21:55 Игр. филм: Десет мъртви мъже
23:25 Новини
23:35 Изворче 718
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СЪБОТА – 13 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 59 еп. повторение
09:45 Вкусът на Европа 15
10:10 Песни за душата 750
10:40 Музика
11:00 Крим. истории /Лари Флинт/ повторение
11:45 Игр. филм: Трима в едно легло
13:20 Багрите на българското 534
13:50 Музика
14:30 Игр. филм: Циганско време 1 и 2
16:50 Вкусът на Европа 16
17:15 Крим. истории 1 /док. филм/
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 338
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал: Истинският Родриго – 60 еп.
21:45 Игр. филм: Изчезналото момиче
23:20 Багрите на българското 534
23:50 Други + Фотоархив
НЕДЕЛЯ – 14 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сериал:  Истинският Родриго – 60 еп. повторение
09:45 Тема
10:15 Вкусът на Европа 16
10:40 Музика
11:00 Крим. истории 1 /док. филм/ повторение
11:45 Игр. филм: Перфектната среща
13:10 Изворче 718
13:40 Музика
14:30 Игр. филм: Черна котка, бял котарак
16:35 Вкусът на Европа 17
17:00 Сентенции/ Любопитно
17:15 Крим. истории 2 /док. филм/
18:00 Телевизионен компас
18:30 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал:  Истинският Родриго – 61 еп.
21:45 Игр. филм: Балада за войника
23:10 Световно фолклорно изкуство 150
23:40 Други + Фотоархив

Leave a Reply