Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 14 юни

По­не­дел­ник, 8 юни

6.30 Релакс 8.30 Музика 9.00 Законът на любовта /125, п/ 9.50 Проект „Земя” /9, п/ 10.35 Сентенции/Любопитно 10.50 Инф. блок 11.00 Обрати на съдбата /69, п/ 11.50 Песни за душата /957/ 12.20 Музика 13.00 Иг­р. филм: Водопадът 14.25 Тема 14.55 Музика 15.50 Инф. блок 16.00 Хайлайф /1+2/ 16.50 Сентенции/Любопитно 17.10 Обрати на съдбата /70/ 18.00 Тв ком­пас 18.30 Новини 18.40 Песни за душата /957/ 19.10 Детски свят 20.30 Тв компас 21.00 Новини /п/ 21.10 Законът на любовта /126/ 22.00 Иг­р. филм: Критичен ход 23.35 Новини /п/ 23.45 Фолклорна трапеза /545/ 00.45 Фотоархив+ Тв акценти

Вторник, 9 юни

6.30 Релакс 8.30 Новини 8.40 Сентенции/Любопитно 9.00 Законът на любовта /126, п/ 9.50 Свещените планини по света /1, п/ 10.20 Музика 10.50 Инф. блок 11.00 Обрати на съдбата /70, п/ 11.50 Багрите на българското /734/ 12.20 Музика 13.00 Игр. филм: Проклятието на тамплиерите /1/ 14.35 Фолклорна трапеза /545/ 15.35 Музика 16.20 Инф. блок 16.30 Свещените планини по света /2/ 17.00 Сентенции/Любопитно 17.10 Обрати на съдбата /71/ 18.00 Тв ком­пас 18.30 Новини 18.40 Световно фолклорно изкуство /358/ 19.10 Детски свят 20.30 Тв компас 21.00 Новини /п/ 21.10 Законът на любовта /127/ 22.00 Игр. филм: Двамата любовници на Джулия 23.20 Новини /п/ 23.30 Тема /п/ 00.00 Фотоархив+ Тв акценти

Сря­да, 10 юни

6.30 Релакс 8.30 Новини 8.40 Музика 9.00 Законът на любовта /127, п/ 9.50 Пътешествие из Стария континент /17, п/ 10.15 Музика 10.50 Инф. блок 11.00 Обрати на съдбата /71, п/ 11.50 Световно фолклорно изкуство /358/ 12.20 Музика 13.00 Игр. филм: Проклятието на тамплиерите /2/ 14.35 Музика 16.20 Инф. блок 16.30 Пътешествие из Стария континент /18/ 16.55 Сентенции/Любопитно 17.10 Обрати на съдбата /72/ 18.00 Тв компас 18.30 Новини 18.40 Балкан фолк /998/ 19.20 Детски свят 20.30 Тв компас 21.00 Новини /п/ 21.10 Законът на любовта /128/ 22.00 Игр. филм: Рейнджъри 23.40 Новини /п/ 23.50 Песни за душата /957/ 00.20 Фотоархив+ Тв акценти

Чет­вър­тък, 11 юни

6.30 Релакс 8.30 Но­ви­ни /п/ 8.40 Музика 9.00 Законът на любовта /128, п/ 9.50 Хайлайф /1+2, п/ 10.40 Сентенции/Любопитно 10.50 Инф. блок 11.00 Обрати на съдбата /72, п/ 11.50 Музика 13.00 Игр. филм: Проклятието на тамплиерите /3/ 14.35 Балкан фолк /998/ 15.15 Музика 15.50 Инф. блок 16.00 Хайлайф /3+”/  16.50 Сентенции/Любопитно 17.10 Обрати на съдбата /73/ 18.00 Тв ком­пас 18.30 Новини 18.40 Изворче /926/ 19.10 Детски свят  20.30 Тв компас 21.00 Новини /п/ 21.10 Законът на любовта /129/ 22.00 Игр. филм: Джил Рипс 23.30 Новини /п/ 23.40 Балкан фолк /998/ 00.20 Фотоархив+ Тв акценти

Пе­тък, 12 юни

6.30 Релакс 8.30 Но­ви­ни /п/ 8.40 Музика  9.00 Законът на любовта /129, п/ 9.50 Свещените планини по света /2, п/ 10.20 Музика 10.50 Инф. блок 11.00 Обрати на съдбата /73, п/ 11.50 Изворче /926/ 12.20 Музика 13.00 Игр. филм: Проклятието на тамплиерите /4/ 14.35 Световно фолклорно изкуство /358/ 15.05 Музика 16.20 Инф. блок 16.30 Свещените планини по света /3/ 17.00 Сентенции/Любопитно 17.10 Обрати на съдбата /74/ 18.00 Тв компас 18.30 Новини 18.40 Багрите на българското /735/ 19.10 Детски свят  20.30 Тв компас 21.00 Новини /п/ 21.10 Законът на любовта /130/ 22.00 Игр.филм: Дамски клуб 23.30 Новини /п/ 23.40 Изворче /926/ 00.10 Фотоархив+ Тв акценти

Съ­бо­та, 13 юни

6.30 Релакс 8.30 Новини 8.40 Музика 9.00 Законът на любовта /130, п/ 9.50 Хубава си, татковино /8, п/ 10.20 Един през нощта; Зад кулисите /с Ч. Чаплин, п/ 11.05 Обрати на съдбата /74, п/ 11.55 Музика 12.30 Изповедта на един самоковец-изобретател /Крум Генов 13.00 Игр. филм: Проклятието на тамплиерите /5/ 14.35 Багрите на българското /735// 15.05 Музика 16.00 Пожарникарят; Лекарството /с Ч. Чаплин/ 16.50 Сентенции/Любопитно 17.10 Обрати на съдбата /75/ 18.00 Тв ком­пас 18.30 Тема 19.00 Хубава си, татковино 9 еп. /патр. пред./ 19.25 Фолклорна трапеза /546/ 20.25 Музика 20.30 Тв компас 21.00 Законът на любовта /131/ 21.50 Игр. филм: Распутин 23.30 Багрите на българското /735/ 00.00 Фотоархив+ Тв акценти

Не­де­ля, 14 юни

6.30 Релакс 8.30 Тема 9.00 Законът на любовта /131, п/ 9.50 Хубава си, татковино /9, п/ 10.20 Пожарникарят; Лекарството /с Ч. Чаплин, п// 11.10 Обрати на съдбата /75, п/ 12.00 Да сме живи, да сме здрави /974/ 12.30 Дестинация „Рила” /док. филм/ 12.50 Сентенции/Любопитно 13.00 Игр. филм: Съдбата на човека 14.35 Изворче /926/ 15.05 Музика 16.00 Микабер /1/ 16.50 Да сме живи, да сме здрави /974/ 17.20 Обрати на съдбата /76/ 18.10 Тв компас 18.30 Наше село – Широки дол /док. филм/ 19.10 Хубава си, татковино /10, патр. пред./ 19.40 Детски свят 20.00 Да сме живи, да сме здрави /974/ 20.30 Тв компас 21.00 Законът на любовта /132/ 21.50 Игр. филм: Островът на тайните 23.20 Световно фолклорно изкуство /358/ 23.50 Фотоархив+ Тв акценти

Leave a Reply