Новини, Обяви, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 15 март

ПОНЕДЕЛНИК – 9 март

Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сер. филм: Обща медицина – 23 еп. повторение
09:50 Музеите на Америка – 16 еп.
10:15 Песни за душата 705
10:45 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 118 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Гладиатори
13:20 Тема
13:50 Да сме живи, да сме здрави 723
14:20 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Любов под съмнение
16:35 Музеите на Америка – 17 еп.
17:00 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 119 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 705
19:20 Детски свят
20:00 Да сме живи, да сме здрави 723
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Сер. филм: Обща медицина – 24 еп.
22:10 Игр. филм: Без връщане
23:35 Новини
23:45 Спортен обзор
23:55 Фолклорна трапеза 293
00:55 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ВТОРНИК – 10 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Сер. филм: Обща медицина – 24 еп. повторение
09:50 Съдия Ейми – 18 еп.
10:35 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 119 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Обрат на съдбата
13:20 Багрите на българското 489
13:50 Музика
14:20 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Мече, наречено Артур
16:00 Съдия Ейми – 19 еп.
16:45 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 120 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 105
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Обща медицина – 25 еп.
22:00 Игр. филм: Кралицата на писъците
23:25 Новини
23:35 Тема
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СРЯДА – 11 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Обща медицина – 25 еп. повторение
09:50 Исп. градове – пам. на културата /док. филм/
10:20 Световно фолклорно изкуство 105
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 120 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Да си умреш от смях
13:30 Фолклорна трапеза 293
14:30 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Мост към ада
16:30 Ян Сибелиус /док. филм/
16:50 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 121 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 746
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Обща медицина – 26 еп.
22:00 Игр. филм: Адмирал
00:00 Новини
00:10 Песни за душата 705
00:40 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ЧЕТВЪРТЪК – 12 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Обща медицина – 26 еп. повторение
09:50 Музеите на Америка – 17 еп.
10:15 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 121 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Кариера на убиец
12:40 Балкан фолк 746
13:20 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Медийна война
16:25 Музеите на Америка – 18 еп.
16:50 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 122 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 674
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Обща медицина – 27 еп.
22:00 Игр. филм: Римейк
23:15 Новини
23:25 Балкан фолк 746
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ПЕТЪК – 13 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Обща медицина – 27 еп. повторение
09:50 Съдия Ейми – 19 еп.
10:35 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 122 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Кръгът
13:25 Изворче 674
13:55 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Трафик
16:30 Съдия Ейми – 18 еп.
17:15 Дивият ангел – 123 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 490
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Обща медицина – 28 еп.
22:00 Игр. филм: Притчата
23:25 Новини
23:35 Изворче 674
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СЪБОТА – 14 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Обща медицина – 28 еп. повторение
09:50 Харун Тазиев – 2 еп.
10:45 Песни за душата 706
11:15 Дивият ангел – 123 еп. повторение
12:00 Игр. филм: Ярост на пътя
13:40 Багрите на българското 490
14:10 Музика
14:20 Игр. филм: Първата спокойна нощ
16:25 Харун Тазиев – 3 еп.
17:20 Дивият ангел – 124 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 294
20:00 Музика
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 1 еп.
21:50 Игр. филм: Дългият път към рая
23:50 Багрите на българското 490
00:20 Други + Фотоархив
НЕДЕЛЯ – 15 март
Час Предаване Забележки
08:30 Тема
09:00 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 1 еп. повторение
09:50 Харун Тазиев – 3 еп.
10:45 Сентенции/ Любопитно
11:00 Дивият ангел – 124 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Туистър отмъщава
13:25 Света гора и самоковската следа /док. филм/
14:05 Импулс /концерт/
14:50 Музика
15:00 Игр. филм: Прекалено млада, за да умре
16:30 Харун Тазиев – 4 еп.
17:20 Дивият ангел – 125 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
19:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 2 еп.
21:50 Игр. филм: Концертът
23:50 Други + Фотоархив

Leave a Reply