Програмата на канал „Рила“ до неделя, 16 октомври

ПОНЕДЕЛНИК – 10 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 79 еп.

повторение

09:50

Боклук – 11 еп.

 

10:20

Музика

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Грехът на Анхелика – 75 еп.

повторение

11:45

Тема

повторение

12:00

Фолклорна трапеза 657

 

13:00

Игр. филм: Мъжът с желязната маска

 

14:30

Алберт Коен /док. филм/

 

15:30

Подбрахме за вас

 

16:15

Информационен блок

 

16:30

Боклук – 12 еп.

 

17:00

Сентенции/Любопитно

 

17:15

Грехът на Анхелика – 76 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Законът на любовта – 80 еп.

 

22:00

Игр. филм: Гогол

 

23:45

Новини

повторение

23:55

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 11 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 80 еп.

повторение

09:50

Вкусът на Европа – 3 еп.

 

10:15

Музика

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Грехът на Анхелика – 76 еп.

повторение

11:45

Алберт Коен /док. филм/

 

12:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Летящият холандец

 

14:25

Фолклорна трапеза 657

 

15:25

Подбрахме за вас

 

16:15

Информационен блок

 

16:30

Вкусът на Европа – 4 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Грехът на Анхелика – 77 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 470

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Законът на любовта – 81 еп.

 

22:00

Игр. филм: Сянката

 

23:40

Новини

повторение

23:50

Тема

повторение

00:05

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 12 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 81 еп.

повторение

09:50

За размножаването – 5 еп. /док. филм/

 

10:40

Музика

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Грехът на Анхелика – 77 еп.

повторение

11:45

Световно фолклорно изкуство 470

 

12:15

Музика

 

13:00

Игр. филм: Играта на пророка

 

14:45

Подбрахме за вас

 

16:15

Информационен блок

 

16:30

За размножаването – 6 еп. /док. филм/

 

17:20

Грехът на Анхелика – 78 еп.

 

18:05

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Законът на любовта – 82 еп.

 

22:00

Игр. филм: Крадецът и стрийптизьорката

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 13 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 82 еп.

повторение

09:50

Боклук – 12 еп.

 

10:20

Музика

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Грехът на Анхелика – 78 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Корабът призрак

 

14:35

Подбрахме за вас

 

16:15

Информационен блок

 

16:30

Боклук – 13 еп.

 

17:00

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Грехът на Анхелика – 79 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Законът на любовта – 83 еп.

 

22:00

Игр. филм: Истинската Маккой

 

23:40

Новини

повторение

23:50

Световно фолклорно изкуство 470

 

00:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

 

ПЕТЪК – 14 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 83 еп.

повторение

09:50

Вкусът на Европа – 4 еп.

 

10:15

Сентенции/ Любопитно

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Грехът на Анхелика – 79 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Денят на змея

 

13:45

Световно фолклорно изкуство 470

 

14:15

Подбрахме за вас

 

16:15

Информационен блок

 

16:30

Вкусът на Европа – 3 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Грехът на Анхелика – 80 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Законът на любовта – 84 еп.

 

22:00

Игр. филм: Летят жерави

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 15 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 84 еп.

повторение

09:50

Вангелия – 4 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Грехът на Анхелика – 80 еп.

повторение

11:45

Музика

 

12:00

Бисер Дамянов /док. филм/

 

12:35

Музика

 

13:00

Игр. филм: Ураган

 

14:30

Бобфест – 1 ч.

 

15:55

Музика

 

16:00

Вангелия – 5 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Грехът на Анхелика – 81 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

18:45

Фолклорна трапеза 658

 

19:45

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Законът на любовта – 85 еп.

 

21:50

Игр. филм: Версенжеторикс

 

23:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 16 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:45

Тема

повторение

09:00

Законът на любовта – 85 еп.

повторение

09:50

Вангелия – 5 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Грехът на Анхелика – 81 еп.

повторение

11:45

Бобфест – 2 ч.

 

12:55

Музика

 

13:00

Игр. филм: Звездата на Джайпур

 

14:40

Шишманово живее /док. филм/

 

15:25

Музика

 

16:00

Вангелия – 6 еп.

 

16:50

Сентенции/Любопитно

 

17:15

Грехът на Анхелика – 82 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Бисер Дамянов /док. филм/

 

19:05

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Законът на любовта – 86 еп.

 

21:50

Игр. филм: Изток запад

 

23:50

Фолклорна трапеза 658

 

00:50

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*