Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 16 септември

ПОНЕДЕЛНИК – 10 септември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Песни за душата 585
09:00 Съдия Ейми – 9 еп. повторение
09:45 Вкусът на Европа: Турция 6
10:10 Музика
10:40 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 27 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Вчера, днес и утре
13:40 Изворче 553
14:10 Багрите на българското 370
14:40 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Спален експрес
16:35 Вкусът на Европа: Турция 7
17:00 Информационен блок
17:15 Страници от живота – 28 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Съдия Ейми – 10 еп.
22:05 Игр. филм: Свещеникът отмъстител
23:40 Новини
23:50 Спортен обзор
00:00 Фолклорна трапеза 166
01:00 Фотоекскурзии

ВТОРНИК – 11 септември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Съдия Ейми – 10 еп. повторение
09:45 Генезис – 20 еп.
10:40 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 28 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Да гледаш ужаса в очите
13:15 Фолклорна трапеза 173
14:15 Информационен блок
14:30 Игр.филм: Полицейско управление Ел Ей
16:05 Генезис – 21 еп.
17:00 Информационен блок
17:15 Страници от живота – 29 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Съдия Ейми – 11 еп.
21:55 Игр. филм: Роден да побеждава
23:20 Новини
23:30 Фотоекскурзии

СРЯДА – 12 септември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Съдия Ейми – 11 еп. повторение
09:45 В търсене на приключения 4 /док. филм/
10:30 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 29 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Барон Мюнхаузен
13:35 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Каре аса
16:30 Сребърни криле /док. филм/
17:20 Страници от живота – 30 еп.
18:05 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 626
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Съдия Ейми – 12 еп.
21:55 Игр. филм: Огнена линия
23:25 Новини
23:35 Песни за душата 585
00:05 Фотоекскурзии

ЧЕТВЪРТЪК – 13 септември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Съдия Ейми – 12 еп. повторение
09:45 Вкусът на Европа: Турция 7
10:10 Балкан фолк 626
10:50 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 30 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Парите на глупака
13:05 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Подвижни мишени
16:25 Вкусът на Европа: Румъния 1
16:50 Музика
17:00 Информационен блок
17:15 Страници от живота – 31 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 554
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Съдия Ейми – 13 еп.
21:55 Игр. филм: Хазарт
23:40 Новини
23:50 Балкан фолк 626
00:30 Фотоекскурзии

ПЕТЪК – 14 септември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Съдия Ейми – 13 еп. повторение
09:45 Генезис – 21 еп.
10:40 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 31 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Изгубеният рай
13:25 Да сме живи, да сме здрави 603
13:55 Подбрахме за вас
14:15 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Незавършена любов
16:15 Генезис – 22 еп.
17:10 Музика
17:15 Страници от живота – 32 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 371
19:10 Детски свят
20:00 Да сме живи, да сме здрави 603
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Съдия Ейми – 14 еп.
21:55 Игр. филм: Спотаен в засада
23:25 Новини
23:35 Изворче 554
00:05 Фотоекскурзии

СЪБОТА – 15 септември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Съдия Ейми – 14 еп. повторение
09:45 Песни за душата 586
10:15 Детски свят
11:00 Страници от живота – 32 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Лов на пирани
13:45 Портрети /д-р Красимира Ковачка/
14:00 Багрите на българското 371
14:30 Музика
15:00 Игр. филм: Кървав спорт 2
16:25 Детски свят
17:15 Страници от живота – 33 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Фолклорна трапеза 174
19:30 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Съдия Ейми – 15 еп.
21:45 Игр. филм: Пълно затъмнение
23:20 Багрите на българското 371
23:50 Фотоекскурзии

НЕДЕЛЯ – 16 септември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Музика
09:00 Съдия Ейми – 15 еп. повторение
09:45 Наше село – с. Гуцал /док. филм/
10:15 Музика
11:00 Страници от живота – 33 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Музика на късмета
13:20 Тоника /08.2012/
14:50 Музика
15:00 Игр. филм: Кървав спорт 3
16:30 Детски свят
17:15 Страници от живота – 34 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
18:45 Николай Славеев /08.2012/
19:45 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Съдия Ейми – 16 еп.
21:45 Игр. филм: Манхатън от упор
23:05 Фотоекскурзии

Leave a Reply