Програмата на канал “Рила” до неделя, 17 април

ПОНЕДЕЛНИК – 11 април

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 55 еп.

повторение

09:50

Това може да се случи утре – 17 и 18 еп.

 

10:30

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Да срещнеш приказния принц – 33 еп.

повторение

11:45

Фолклорна трапеза 634

 

12:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Ърнест в армията

 

14:25

Тема

повторение

14:55

България, която съградихме: Минно дело

 

15:25

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Това може да се случи утре – 19 и 20 еп.

 

16:40

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Да срещнеш приказния принц – 34 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обрати на съдбата – 56 еп.

 

22:00

Игр. филм: Ангел на страстта

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 12 април

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 56 еп.

повторение

09:50

Трето не ни е дадено – 1 еп.

 

10:35

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Да срещнеш приказния принц – 34 еп.

повторение

11:45

България, която съградихме: Минно дело

 

12:15

Музика

 

13:00

Игр. филм: Бързакът Ърнест

 

14:30

Фолклорна трапеза 634

 

15:30

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Трето не ни е дадено – 2 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:05

Информационен блок

 

17:15

Да срещнеш приказния принц – 35 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 446

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обрати на съдбата – 57 еп.

 

22:00

Игр. филм: Избор на оръжие

 

00:10

Новини

повторение

00:20

Тема

повторение

00:50

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 13 април

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 57 еп.

повторение

09:50

Заложна къща /филм с Ч. Чаплин/

 

10:15

Световно фолклорно изкуство 446

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Да срещнеш приказния принц – 35 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Сянката

 

14:40

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Пързалката /филм с Ч. Чаплин/

 

16:55

Сентенции/Любопитно

 

17:15

Да срещнеш приказния принц – 36 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обрати на съдбата – 58 еп.

 

22:00

Игр. филм: Слънчогледи

 

23:45

Новини

повторение

23:55

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 14 април

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 58 еп.

повторение

09:50

Това може да се случи утре – 19 и 20 еп.

 

10:30

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Да срещнеш приказния принц – 36 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Истинската Маккой

 

14:40

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Това може да се случи утре – 21 и 22 еп.

 

17:40

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Да срещнеш приказния принц – 37 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обрати на съдбата – 59 еп.

 

22:00

Игр. филм: Преднамерено действие

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Световно фолклорно изкуство 446

 

00:05

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 15 април

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 59 еп.

повторение

09:50

Трето не ни е дадено – 2 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Да срещнеш приказния принц – 37 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Версенжеторикс

 

14:45

Световно фолклорно изкуство 446

 

15:15

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Трето не ни е дадено – 3 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Да срещнеш приказния принц – 38 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обрати на съдбата – 60 еп.

 

22:00

Игр. филм: Пълно затъмнение

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 16 април

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 60 еп.

повторение

09:50

Банд. Петербург: Разплата – 11 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Да срещнеш приказния принц – 38 еп.

повторение

11:45

Музика

 

12:30

Б-я,която съградихме:Б-ска отбран. промишленост

 

13:00

Игр. филм: Белоруската гара

 

14:35

125 г. проф. Васил Стоин /12.2005/

 

15:35

Музика

 

16:00

Банд. Петербург: Разплата – 12 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Да срещнеш приказния принц – 39 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Фолклорна трапеза 635

 

20:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Обрати на съдбата – 61 еп.

 

21:50

Игр. филм: Апартаментът

 

23:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 17 април

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

повторение

09:00

Обрати на съдбата – 61 еп.

повторение

09:50

Банд. Петербург: Разплата – 12 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Да срещнеш приказния принц – 39 еп.

повторение

11:45

Лили Иванова /концерт/

 

12:30

Музика

 

13:00

Игр. филм: Изток запад

 

15:00

Румяна Попова и Чинари /08.2009/

 

16:00

Найтмен – 1 еп.

 

16:50

Сентенции/Любопитно

 

17:15

Да срещнеш приказния принц – 40 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Б-я,която съградихме:Б-ска отбран. промишленост

 

19:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Обрати на съдбата – 62 еп.

 

21:50

Игр. филм: Адмирал

 

23:50

Фолклорна трапеза 635

 

00:50

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*