Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 17 май

ПОНЕДЕЛНИК – 11 май

Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сер. филм: Генезис – 8 еп. повторение
09:55 Шедьоврите на живописта /док. филм/
10:40 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 183 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Изтребителите
13:10 Тема
13:40 Подбрахме за вас
13:50 Да сме живи, да сме здрави 730
14:20 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Моят по-голям брат Арни
16:05 Шедьоври 1 /док. филм/
16:55 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 184 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 714
19:20 Детски свят
20:00 Да сме живи, да сме здрави 730
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Сер. филм: Генезис – 9 еп.
22:15 Игр. филм: Отмъстителката
23:50 Новини
00:00 Спортен обзор
00:10 С мисъл за вас
00:40 Фолклорна трапеза 301
01:40 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ВТОРНИК – 12 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Сер. филм: Генезис – 9 еп. повторение
09:45 Найтмен – 14 еп.
10:35 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 184 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Конкорд
13:15 С мисъл за вас
13:45 Подбрахме за вас
14:20 Багрите на българското 497
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Детето ченге
16:30 Найтмен – 15 еп.
17:20 Дивият ангел – 185 еп.
18:05 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 114
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Генезис – 10 еп.
22:05 Игр. филм: Точен стрелец
23:30 Новини
23:40 Тема
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СРЯДА – 13 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Генезис – 10 еп. повторение
09:55 Иран такъв, какъвто го видяхме 3 /док. филм/
10:15 С мисъл за вас
10:45 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 185 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Питон
13:20 Световно фолклорно изкуство 114
13:50 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Танц в тъмнината
16:30 Дубай – една докосната мечта /док. филм/
17:00 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 186 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 754
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Генезис – 11 еп.
22:05 Игр. филм: Любов в СССР
23:30 Новини
23:40 Песни за душата 714
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ЧЕТВЪРТЪК – 14 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Генезис – 11 еп. повторение
09:55 Шедьоври 1 /док. филм/
10:45 Музика
10:55 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 186 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Подводен ад
13:10 Балкан фолк 754
13:50 Подбрахме за вас
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Отвличането
16:25 Шедьоври 2 /док. филм/
17:10 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 187 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 682
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Генезис – 12 еп.
22:05 Игр. филм: Световна анархия
23:50 Новини
00:00 Балкан фолк 754
00:40 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ПЕТЪК – 15 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Генезис – 12 еп. повторение
09:55 Найтмен – 15 еп.
10:45 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 187 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Къща капан 1 и 2
13:40 Изворче 682
14:10 Световно фолклорно изкуство 114
14:40 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Мадам в Холивуд
16:30 Найтмен – 16 еп.
17:20 Дивият ангел – 188 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 498
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Генезис – 13 еп.
22:05 Игр. филм: Гладиатори
23:40 Новини
23:50 Изворче 682
00:20 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СЪБОТА – 16 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Генезис – 13 еп. повторение
09:55 Свет. религии: индуизъм /нпф/
10:40 Песни за душата 715
11:10 Дивият ангел – 188 еп. повторение
11:55 Игр. филм: Двоен изстрел
13:35 Китка здравец от Рила /с. Говедарци – мъже/
14:05 Музика
14:30 Багрите на българското 498
15:00 Игр. филм: Сцените на престъплението
16:30 Световни религии: афр. и афроамер. /нпф/
17:15 Дивият ангел – 189 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Детски свят
19:30 Фолклорна трапеза 302
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сер. филм: Генезис – 14 еп.
21:55 Игр. филм: Обрат на съдбата
23:30 Багрите на българското 498
00:00 Други + Фотоархив
НЕДЕЛЯ – 17 май
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сер. филм: Генезис – 14 еп. повторение
09:25 Световни религии: афр. и афроамер. /нпф/
10:10 Тема
10:40 Китка здравец от Рила /с. Радуил 2/
10:55 Музика
11:00 Дивият ангел – 189 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Дръзкият
13:20 Един самобитен талант /д.ф./
13:45 Музика
14:10 Китка здравец от Рила /с. Рельово/
14:30 Игр. филм: Утопия
16:10 Свет. религии: правосл. и римокат. христ. /нпф/
17:00 Сентенции/ Любопитно
17:15 Дивият ангел – 190 еп.
18:10 Телевизионен компас
18:30 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сер. филм: Генезис – 15 еп.
21:55 Игр. филм: Афоня
23:20 Световно фолклорно изкуство 114
23:50 Други + Фотоархив

Leave a Reply