Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 17 февруари

ПОНЕДЕЛНИК – 11 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 132 еп. повторение
09:45 Ексцентриците – 11 еп.
10:10 Песни за душата 606
10:40 Информационен блок
11:00 Опасна любов – 30 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Случаят Алцхаймер
13:45 Тема
14:15 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Прояснение
16:35 Ексцентриците – 12 еп.
17:00 Информационен блок
17:15 Опасна любов – 31 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 606
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Да срещнеш приказния принц – 133 еп.
22:05 Игр. филм: Взривна вълна
23:35 Новини
23:45 Спортен обзор
23:55 Фолклорна трапеза 194
00:55 Фотоекскурзии

ВТОРНИК – 12 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 133 еп. повторение
09:45 Сахара – 1 еп.
10:35 Информационен блок
11:00 Опасна любов – 31 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Червената змия повторение
13:15 Багрите на българското 390
13:45 Фолклорна трапеза 194
14:45 Игр. филм: Затворник в Рио
16:30 Сахара – 2 еп.
17:20 Опасна любов – 32 еп.
18:05 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 6
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Да срещнеш приказния принц – 134 еп.
21:55 Игр. филм: Оптимист докрай
23:20 Новини
23:30 Тема
00:00 Фотоекскурзии

СРЯДА – 13 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 134 еп. повторение
09:45 Морски битки 2 /д.ф./
10:35 Световно фолклорно изкуство 6
11:05 Опасна любов – 32 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Антикилър 1
13:45 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Куче за един сезон
16:30 Атака от морето /д.ф./
17:20 Опасна любов – 33 еп.
18:05 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 646
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да срещнеш приказния принц – 135 еп.
21:55 Игр. филм: Експериментът „Филаделфия”
23:35 Новини
23:45 Песни за душата 606
00:15 Фотоекскурзии

ЧЕТВЪРТЪК – 14 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 135 еп. повторение
09:45 Ексцентриците – 12 еп.
10:10 Музика
10:40 Информационен блок
11:00 Опасна любов – 33 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Антикилър 2
13:50 Балкан фолк 646
14:30 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Сладки времена
16:45 Ексцентриците – 13 еп.
17:10 Информационен блок
17:15 Опасна любов – 34 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Самоковче
19:00 Изворче 574
19:30 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да срещнеш приказния принц – 136 еп.
21:55 Игр. филм: Кървав спорт 2
23:20 Новини
23:30 Балкан фолк 646
00:10 Фотоекскурзии

ПЕТЪК – 15 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 136 еп. повторение
09:45 Сахара – 2 еп.
10:35 Изворче 574
11:05 Опасна любов – 34 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Последен договор
13:20 Световно фолклорно изкуство 6
13:50 Самоковче
14:10 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Когато тайните убиват
16:25 Сахара – 3 еп.
17:15 Опасна любов – 35 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 391
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Да срещнеш приказния принц – 137 еп.
21:55 Игр. филм: Кървав спорт 3
23:25 Новини
23:35 Изворче 574
00:05 Фотоекскурзии

СЪБОТА – 16 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 137 еп. повторение
09:45 Песни за душата 607
10:15 Обща медицина – 26 еп.
11:05 Опасна любов – 35 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Влакът на смъртта
13:30 Багрите на българското 391
14:00 По пътя към Страшното езеро /док. филм/
14:30 Игр. филм: Купонът
16:15 Обща медицина – 25 еп.
17:05 Сентенции/ Любопитно
17:15 Опасна любов – 36 еп.
18:10 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 195
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Да срещнеш приказния принц – 138 еп.
21:45 Игр. филм: Пълно затъмнение
23:20 Багрите на българското 391
23:50 Сентенции/ Любопитно

НЕДЕЛЯ – 17 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 138 еп. повторение
09:45 Тема
10:15 Обща медицина – 27 еп.
11:05 Опасна любов – 36 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Да вдигаме гълъбите
13:35 Китка здравец от Рила /Радуил 2/
13:50 Манастир под покрова на
Св. Богородица /док. филм/
14:30 Игр. филм: Първични видове
15:50 Обща медицина – 28 еп.
16:40 Самоковче
17:00 Сентенции/ Любопитно
17:15 Опасна любов – 37 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
18:45 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Да срещнеш приказния принц – 139 еп.
21:45 Игр. филм: Ърнест в армията
23:10 Световно фолклорно изкуство 6
23:40 Сентенции/ Любопитно

Leave a Reply