Програмата на канал „Рила“ до неделя, 17 януари

ПОНЕДЕЛНИК – 11 януари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Истинският Родриго – 65 еп.

повторение

09:45

Боклук – 2 еп.

 

10:15

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 128 еп.

повторение

11:50

Тема

повторение

12:20

Музика

 

12:30

Огледало за родители – 9 еп.

 

13:00

Игр. филм: Поли Шор е мъртъв

 

14:20

Багрите на българското 753

 

14:50

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Боклук – 3 еп.

 

17:00

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 129 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Истинският Родриго – 66 еп.

 

21:55

Игр. филм: Правилата на привличане

 

23:45

Новини

повторение

23:55

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 12 януари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Истинският Родриго – 66 еп.

повторение

09:45

Съдия Ейми – 3 еп.

 

10:30

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 129 еп.

повторение

11:50

Фолклорна трапеза 574

 

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Катастрофа

 

14:30

Огледало за родители – 9 еп.

 

15:00

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Съдия Ейми – 4 еп.

 

17:15

Като огън и лед – 130 еп.

 

18:05

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 386

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Истинският Родриго – 67 еп.

 

21:55

Игр. филм: Капанът

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Тема

повторение

00:10

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 13 януари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Истинският Родриго – 67 еп.

повторение

09:45

Бен Стийлър /док. филм/

 

10:15

Огледало за родители – 9 еп.

 

10:45

Сентенции/Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 130 еп.

повторение

11:50

Световно фолклорно изкуство 386

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Жената мечта

 

14:30

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Джони Деп /док. филм/

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 131 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Истинският Родриго – 68 еп.

 

21:55

Игр. филм: 55 дни в Пекин

 

00:20

Новини

повторение

00:30

Световно фолклорно изкуство 386

 

01:00

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 14 януари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Истинският Родриго – 68 еп.

повторение

09:45

Боклук – 3 еп.

 

10:15

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 131 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: За жълти стотинки

 

14:25

Световно фолклорно изкуство 386

 

14:55

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Боклук – 4 еп.

 

17:00

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 132 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Багрите на българското 754

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Истинският Родриго – 69 еп.

 

21:55

Игр. филм: Другата Аржентина

 

23:40

Новини

повторение

23:50

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 15 януари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Истинският Родриго – 69 еп.

повторение

09:45

Съдия Ейми – 4 еп.

 

10:30

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 132 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Каспър – духовито начало

 

14:30

Фолклорна трапеза 574

 

15:30

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Съдия Ейми – 5 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 133 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Истинският Родриго – 70 еп.

 

21:55

Игр. филм: Полетът на гълъбицата

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 16 януари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Истинският Родриго – 70 еп.

повторение

09:45

Нос Гняв – 1 еп.

 

10:30

Огледало за родители – 10 еп.

 

11:05

Като огън и лед – 133 еп.

повторение

11:55

Музика

 

12:40

С любов към пчелите /док. ф./

 

13:00

Игр. филм: Распутин

 

14:40

Багрите на българското 754

 

15:10

Музика

 

16:00

Нос Гняв – 3 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 134 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Фолклорна трапеза 575

 

20:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Истинският Родриго – 71 еп.

 

21:45

Игр. филм: Камуфлаж

 

23:20

Багрите на българското 754

 

23:50

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 17 януари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

повторение

09:00

Истинският Родриго – 71 еп.

повторение

09:45

Нос Гняв – 3 еп.

 

10:30

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Като огън и лед – 134 еп.

повторение

11:50

Казано е: Теодосий Спасов

 

12:20

Музика

 

12:45

Алин. манастир – късче от Средновек.и-я /док. ф./

 

13:00

Игр. филм: Риби на сухо

 

14:30

Подбрахме за вас

 

16:00

Нос Гняв – 4 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 135 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Огледало за родители – 10 еп.

 

19:00

Китка здравец от Рила /с. Радуил 2/

 

19:15

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Истинският Родриго – 72 еп.

 

21:45

Игр. филм: Съдбата на човека

 

23:20

Фолклорна трапеза 575

 

00:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*