Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 18 август

ПОНЕДЕЛНИК – 12 август
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Преуспелите – 115 еп. повторение
09:50 Необикновени преживявания – 4 еп. повторение
10:35 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 87 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Американски тюлени 1
13:15 Песни за душата 629
13:45 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Кръстоносният поход
16:30 Необикновени преживявания – 5 еп.
17:15 Да бъдеш Ева – 88 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 629
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Преуспелите – 116 еп.
22:10 Игр. филм: Свещеникът отмъстител
23:45 Новини
23:55 Спортен обзор
00:05 Фолклорна трапеза 218
01:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ВТОРНИК – 13 август
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Преуспелите – 116 еп. повторение
09:50 Найтмен – 17 еп.
10:40 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 88 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Американски тюлени 2
13:15 Багрите на българското 414
13:45 Фолклорна трапеза 218
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Напряко в рая
16:35 Найтмен – 18 еп.
17:25 Да бъдеш Ева – 89 еп.
18:10 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 30
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 117 еп.
22:00 Игр. филм: Роден да побеждава
23:25 Новини
23:35 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СРЯДА – 14 август
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 117 еп. повторение
09:50 Световно фолклорно изкуство 30
10:20 Музика
10:45 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 89 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Американски тюлени 3
13:15 Подбрахме за вас
14:15 Информационен блок
15:30 Игр. филм: Отрепка
16:00 Голямата бакалница /док. филм/
17:00 Музика
17:15 Да бъдеш Ева – 90 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 670
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 118 еп.
22:00 Игр. филм: Огнена линия
23:30 Новини
23:40 Песни за душата 629
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ЧЕТВЪРТЪК – 15 август
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 118 еп. повторение
09:50 Необикновени преживявания – 5 еп.
10:35 Музика
10:45 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 90 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Делта форс 1
13:15 Да сме живи, да сме здрави 647
13:45 Музика
14:05 Балкан фолк 670
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Каменната река
16:30 Необикновени преживявания – 6 еп.
17:15 Да бъдеш Ева – 91 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 598
19:10 Детски свят
20:00 Да сме живи, да сме здрави 647
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 119 еп.
22:00 Игр. филм: Хазарт
23:45 Балкан фолк 670
00:25 Новини
00:35 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ПЕТЪК – 16 август
Час Предаване Забележки
08:30 Новини
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 119 еп. повторение
09:50 Найтмен – 18 еп.
10:40 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 91 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Делта форс 2
13:30 Световно фолклорно изкуство 30
14:00 Музика
14:15 Изворче 598
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Човекът от джунглата
16:25 Найтмен – 19 еп.
17:15 Да бъдеш Ева – 92 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 415
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 120 еп.
22:00 Игр. филм: Спотаен в засада
23:30 Изворче 598
00:00 Новини
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СЪБОТА – 17 август
Час Предаване Забележки
08:30 Новини
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 120 еп. повторение
09:50 Боклук – 29 еп.
10:20 Песни за душата 630
10:50 Минути за поезия /Ат. Далчев/
11:00 Да бъдеш Ева – 92 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Делта форс 3
13:15 Кооперативното движение в Самоковско /д.ф./
14:00 Багрите на българското 415
14:30 Музика
15:00 Игр. филм: Американски войници
16:45 Боклук – 30 еп.
17:15 Да бъдеш Ева – 93 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Фолклорна трапеза 219
19:30 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Преуспелите – 121 еп.
21:50 Игр. филм: Манхатън от упор
22:10 Багрите на българското 415
23:40 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

НЕДЕЛЯ – 18 август
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Преуспелите – 121 еп. повторение
09:50 Боклук – 30 еп.
10:20 Музика
11:00 Да бъдеш Ева – 93 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Делта форс 4
13:20 Минути за поезия /Д. Дебелянов/
13:30 І нац. фестивал на старата градска песен
14:55 Игр. филм: Личен номер
16:40 Животни лечители – 1 еп.
17:10 Музика
17:15 Да бъдеш Ева – 94 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
18:45 Наше село /с. Радуил/
19:15 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Преуспелите – 122 еп.
21:50 Игр. филм: Победена истина
23:25 Световно фолклорно изкуство 30
23:55 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

Leave a Reply