Програмата на канал „Рила“ до неделя, 18 октомври

ПОНЕДЕЛНИК – 12 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Жоакина – 31 еп.

повторение

09:50

Ермитаж – 5 еп.

 

10:15

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 37 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Звездата на Джайпур

 

14:40

Тема

 

15:10

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Ермитаж – 6 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 38 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Жоакина – 32 еп.

 

22:00

Игр. филм: Истинската Маккой

 

23:40

Новини

повторение

23:50

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 13 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Жоакина – 32 еп.

повторение

09:50

Платина – 11 еп.

 

10:40

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 38 еп.

повторение

11:50

Багрите на българското 749

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Денят на Св. Валентин

 

14:40

Фолклорна трапеза 562

 

15:40

Подбрахме за вас

 

16:00

Платина – 12 еп.

 

16:50

Сентенции/Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 39 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 374

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Жоакина – 33 еп.

 

22:00

Игр. филм: Сатенени кукли

 

23:00

Новини

повторение

23:10

Тема

повторение

23:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 14 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Жоакина – 33 еп.

повторение

09:50

Махаг. дървета в дъжд. гора /док. филм/

 

10:15

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 39 еп.

повторение

11:50

Световно фолклорно изкуство 374

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Зеленият дракон

 

14:50

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Малките бозайници на Африка /док. филм/

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 40 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Жоакина – 34 еп.

 

22:00

Игр. филм: Версенжеторикс

 

23:55

Новини

повторение

00:05

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 15 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Жоакина – 34 еп.

повторение

09:50

Ермитаж – 6 еп.

 

10:15

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 40 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Илюминации

 

14:35

Световно фолклорно изкуство 374

 

15:05

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Две съдби – 1 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 41 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Жоакина – 35 еп.

 

22:00

Игр. филм: Изток – запад

 

00:00

Новини

повторение

00:10

Световно фолклорно изкуство 374

 

00:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

 

ПЕТЪК – 16 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Жоакина – 35 еп.

повторение

09:55

Платина – 12 еп.

 

10:45

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 41 еп.

повторение

11:50

Фолклорна трапеза 562

 

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Клетвата

 

15:00

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Платина – 13 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 42 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Багрите на българското 750

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Жоакина – 36 еп.

 

22:00

Игр. филм: Момичетата се забавляват

 

23:00

Новини

повторение

23:10

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 17 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Жоакина – 36 еп.

повторение

09:50

Портрети /Мария Йончева/

 

10:10

Музика

 

10:30

Казано е: Благовест Аргиров

 

10:55

Музика

 

11:00

Необикновени преживявания – 3 еп.

 

11:45

Сентенции/ Любопитно

 

12:00

Като огън и лед – 42 еп.

повторение

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Гогол

 

14:45

Багрите на българското 750

 

15:15

Подбрахме за вас

 

16:00

Необикновени преживявания – 4 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 43 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Фолклорна трапеза 563

 

20:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Жоакина – 37 еп.

 

21:50

Игр. филм: Контракт

 

23:20

Багрите на българското 750

 

23:50

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 18 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

 

09:00

Жоакина – 37 еп.

повторение

09:50

Портрети /Димитър Мазнев/

 

10:10

Музика

 

10:30

Казано е: Милена Славова

 

11:00

Необикновени преживявания – 4 еп.

 

11:45

Като огън и лед – 43 еп.

повторение

12:35

Сентенции/ Любопитно

 

13:00

Игр. филм: Лабиринти

 

14:45

Подбрахме за вас

 

16:00

Необикновени преживявания – 5 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 44 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Китка здравец от Рила /с. Райово 1/

 

18:55

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Жоакина – 38 еп.

 

21:50

Игр. филм: Два дни

 

23:20

Фолклорна трапеза 563

 

00:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*