Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 18 януари

ПОНЕДЕЛНИК – 12 януари

Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сер. филм: Платина – 11 еп. повторение
09:50 Икономиката днес – 7 еп.
10:15 Песни за душата 698
10:45 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 62 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Нострадамус
13:40 Тема
14:10 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Кучета
16:35 Музеите на Америка – 1 еп.
17:00 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 63 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 698
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Сер. филм: Платина – 12 еп.
22:10 Игр. филм: От другата страна на разкоша
23:45 Новини
23:55 Спортен обзор
00:05 Фолклорна трапеза 286
01:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ВТОРНИК – 13 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Сер. филм: Платина – 12 еп. повторение
09:50 Съдия Ейми – 2 еп.
10:35 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 63 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Мадам Бовари
13:50 Багрите на българското 481
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Хитър като лисица
16:20 Съдия Ейми – 3 еп.
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 64 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 98
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Платина – 13 еп.
22:00 Игр. филм: Трима в едно легло
23:35 Новини
23:45 Тема
00:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СРЯДА – 14 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Платина – 13 еп. повторение
09:50 Светът и ние: Чикаго и Хелзинки /док. филм/
10:15 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 64 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Гръмотевицата
13:20 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Смъртоносна жега
16:20 Светът и ние: Монако и Ню Йорк /док. филм/
16:50 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 65 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 738
19:20 Музика
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Платина – 14 еп.
22:00 Игр. филм: Калина Алена
23:40 Новини
23:50 Песни за душата 698
00:20 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ЧЕТВЪРТЪК – 15 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Платина – 14 еп. повторение
09:50 Музеите на Америка – 1 еп.
10:15 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 65 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Новият Алкатрас
13:15 Балкан фолк 738
13:55 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Робиня на любовта
16:30 Музеите на Америка – 2 еп.
16:55 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 66 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 666
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Платина – 15 еп.
22:00 Игр. филм: Демоните никога не спят
23:20 Новини
23:30 Балкан фолк 738
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ПЕТЪК – 16 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Платина – 15 еп. повторение
09:50 Съдия Ейми – 3 еп.
10:35 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 66 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Мансардата
13:10 Световно фолклорно изкуство 98
13:40 Музика
13:50 Информационен блок
14:00 Игр. филм: Агония
16:20 Съдия Ейми – 4 еп.
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 67 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 482
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Платина – 16 еп.
22:00 Игр. филм: Гарванът – град на ангели
23:25 Новини
23:35 Изворче 666
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СЪБОТА – 17 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Платина – 16 еп. повторение
09:50 Убийства в Мидсамър – 11 с., 3 еп.
11:20 Дивият ангел – 67 еп. повторение
12:05 Игр. филм: Възкресен да убива
13:40 Песни за душата 699
14:10 Музика
15:30 Убийства в Мидсамър – 11 с., 4 еп.
17:00 Сентенции, любопитно
17:15 Дивият ангел – 68 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 287
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сер. филм: Вангелия – 1 еп.
21:50 Игр. филм: Ски училище 2
23:20 Багрите на българското 482
23:50 Други + Фотоархив
НЕДЕЛЯ – 18 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Тема
09:00 Сер. филм: Вангелия – 1 еп. повторение
09:50 Убийства в Мидсамър – 11 с.,4 еп.
11:20 Дивият ангел – 68 еп. повторение
12:05 Игр. филм: Нощта на акулите
13:30 Музика
15:30 Убийства в Мидсамър – 11 с.,5 еп.
17:00 Сентенции, любопитно
17:15 Дивият ангел – 69 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сер. филм: Вангелия – 2 еп.
21:50 Игр. филм: Човешки капитал
23:40 Световно фолклорно изкуство 98
00:10 Други + Фотоархив

Leave a Reply