Програмата на канал „Рила“ до неделя, 19 март

ПОНЕДЕЛНИК – 13 март

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Преуспелите – 64 еп.

повторение

09:55

Лорна Дун – 2 еп.

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 79 еп.

повторение

11:50

Фолклорна трапеза 678

 

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Бог прощава, аз – не

 

14:40

Тема

повторение

14:55

Подбрахме за вас

 

15:45

Информационен блок

 

16:00

Лорна Дун – 3 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 80 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Преуспелите – 65 еп.

 

22:05

Игр. филм: Два дни

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 14 март

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Преуспелите – 65 еп.

повторение

09:55

Служба 21 – 3 еп.

 

10:40

Музика

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 80 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Трима

 

14:30

Фолклорна трапеза 678

 

15:30

Подбрахме за вас

 

15:45

Информационен блок

 

16:00

Служба 21 – 4 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 81 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 490

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Преуспелите – 66 еп.

 

22:05

Игр. филм: Преднамерено действие

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Тема

повторение

23:55

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 15 март

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Преуспелите – 66 еп.

повторение

09:55

Московски модернизъм /док. филм/

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 81 еп.

повторение

11:50

Световно фолклорно изкуство 490

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: 25 цента

 

14:20

Подбрахме за вас

 

15:45

Информационен блок

 

16:00

Руски императорски дворци /док. филм/

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 82 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Преуспелите – 67 еп.

 

22:05

Игр. филм: Белият тигър

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 16 март

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Преуспелите – 67 еп.

повторение

09:55

Лорна Дун – 3 еп.

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 82 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Любовни мелодии

 

14:40

Подбрахме за вас

 

16:00

Информационен блок

 

16:15

Малибу роуд – 1 еп.

 

17:00

Музика

 

17:10

Изгряващо слънце – 83 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Преуспелите – 68 еп.

 

22:05

Игр. филм: Искам те мъртъв

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Световно фолклорно изкуство 490

 

00:15

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 17 март

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Преуспелите – 68 еп.

повторение

09:55

Служба 21 – 4 еп.

 

10:40

Музика

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 83 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Калас завинаги

 

14:45

Световно фолклорно изкуство 490

 

15:15

Подбрахме за вас

 

15:45

Информационен блок

 

16:00

Служба 21 – 5 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 84 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Преуспелите – 69 еп.

 

22:05

Игр. филм: Палата №6

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 18 март

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Преуспелите – 69 еп.

повторение

09:55

Две съдби – 20 еп.

 

10:45

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Изгряващо слънце – 84 еп.

повторение

11:50

Михаил Белчев 2

 

13:00

Игр. филм: Делта форс 1

 

14:30

Подбрахме за вас

 

16:00

Генезис – 1 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 85 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

18:45

Фолклорна трапеза 679

 

19:45

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Преуспелите – 70 еп.

 

21:55

Игр. филм: Шушу

 

23:30

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 19 март

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:45

Тема

повторение

09:00

Преуспелите – 70 еп.

повторение

09:55

Генезис – 1 еп.

 

10:50

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Изгряващо слънце – 85 еп.

повторение

11:50

Консулата /док. филм/

 

12:55

Музикална пауза

 

13:00

Игр. филм: Делта форс 2

 

14:45

Концерт Даниел Боадвентура 2

 

15:45

Подбрахме за вас

 

16:10

Генезис – 2 еп.

 

17:05

Музикална пауза

 

17:10

Изгряващо слънце – 86 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Наше село /с. Радуил/

 

19:00

Китка здравец от Рила /с. Райово/

 

19:25

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Преуспелите – 71 еп.

 

21:55

Игр. филм: Гоя

 

23:35

Фолклорна трапеза 679

 

00:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*