Програмата на канал „Рила“ до неделя, 19 февруари

ПОНЕДЕЛНИК – 13 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Преуспелите – 36 еп.

повторение

09:55

Борд на директорите – 33 и 34 еп.

 

10:35

Музика

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 51 еп.

повторение

11:50

Фолклорна трапеза 674

 

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Прекалено млада, за да умре

 

14:30

Тема

повторение

14:45

Подбрахме за вас

 

16:00

Информационен блок

 

16:15

Борд на директорите – 35 и 36 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 52 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Преуспелите – 37 еп.

 

22:05

Игр. филм: Куриер

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 14 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Преуспелите – 37 еп.

повторение

09:55

Вкусът на Европа – 39 еп.

 

10:20

Музика

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 52 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Фани и Александър

 

16:00

Музика

 

16:15

Информационен блок

 

16:30

Вкусът на Европа – 40 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 53 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 486

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Преуспелите – 38 еп.

 

22:05

Игр. филм: Съкровището на тамплиерите 1

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Тема

повторение

23:55

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 15 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Преуспелите – 38 еп.

повторение

09:55

Пумпал – 33 еп.

 

10:10

Сентенции/ Любопитно

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 53 еп.

повторение

11:50

Световно фолклорно изкуство 486

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Цезар и Клеопатра

 

15:00

Фолклорна трапеза 674

 

16:00

Музика

 

16:15

Информационен блок

 

16:30

Тайната – една година по-късно /док. филм/

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 54 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Преуспелите – 39 еп.

 

22:05

Игр. филм: Съкровището на тамплиерите 2

 

23:20

Новини

повторение

23:30

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 16 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Преуспелите – 39 еп.

повторение

09:55

Борд на директорите – 35 и 36 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 54 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Канзас сити

 

15:50

Музика

 

16:00

Информационен блок

 

16:15

Борд на директорите – 37 и 38 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 55 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Преуспелите – 40 еп.

 

22:05

Игр. филм: Съкровището на тамплиерите 3

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Световно фолклорно изкуство 486

 

00:10

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

 

ПЕТЪК – 17 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Преуспелите – 40 еп.

повторение

09:55

Вкусът на Европа – 40 еп.

 

10:20

Музика

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 55 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Под подозрение

 

14:45

Световно фолклорно изкуство 486

 

15:15

Подбрахме за вас

 

16:15

Информационен блок

 

16:30

Вкусът на Европа – 41 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 56 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Преуспелите – 41 еп.

 

22:05

Игр. филм: Белият тигър /руски/

 

23:55

Новини

повторение

00:05

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 18 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Преуспелите – 41 еп.

повторение

09:55

Две съдби – 12 еп.

 

10:45

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Изгряващо слънце – 56 еп.

повторение

11:50

Сентенции/ Любопитно

 

12:15

Музика

 

13:00

Игр. филм: Черна котка, бял котарак

 

15:05

Подбрахме за вас

 

16:00

Две съдби – 13 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 57 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

18:45

Фолклорна трапеза 675

 

19:45

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Преуспелите – 42 еп.

 

21:55

Игр. филм: Скаймастър

 

23:15

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 19 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:45

Тема

повторение

09:00

Преуспелите – 42 еп.

повторение

09:55

Две съдби – 13 еп.

 

10:45

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Изгряващо слънце – 57 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Циганско време 1 и 2

 

15:20

Подбрахме за вас

 

16:10

Две съдби – 14 еп.

 

17:00

Сентенции/Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 58 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Преуспелите – 43 еп.

 

21:55

Игр. филм: Стари муцуни, нови коли

 

23:25

Фолклорна трапеза 675

 

00:25

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*