Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 19 юли

ПОНЕДЕЛНИК – 13 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Убийства в Мидсамър – 13 сезон, 8 еп.

повторение

10:30

Световни скандали – 4 еп.

 

10:55

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 104 еп.

повторение

11:50

Песни за душата 962

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Притчата

 

14:25

Тема

 

14:55

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Световни скандали – 5 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 105 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Песни за душата 962

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обща медицина – 1 еп.

 

22:00

Игр. филм: Перфектно престъпление

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Фолклорна трапеза 550

 

00:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 14 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обща медицина – 1 еп.

повторение

09:50

Слепец – 1 еп.

 

10:40

Сентенции / Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 105 еп.

повторение

11:50

Багрите на българското 739

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Дългият път към рая

 

15:00

Фолклорна трапеза 550

 

16:00

Слепец – 2 еп.

 

16:50

Сентенции / Любопитно

 

17:00

Информационен блок

 

17:10

Обрати на съдбата – 106 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 362

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обща медицина – 2 еп.

 

22:00

Игр. филм: Капанът

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Тема

повторение

00:15

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 15 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обща медицина – 2 еп.

повторение

09:50

Пътешествие из Стария континент – 22 еп.

 

10:15

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 106 еп.

повторение

11:50

Световно фолклорно изкуство 362

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Фирмата 1

 

14:30

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Пътешествие из Стария континент – 23 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 107 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Балкан фолк 1002

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обща медицина – 3 еп.

 

22:00

Игр. филм: Пълно прикритие

 

23:40

Новини

повторение

23:50

Песни за душата 962

 

00:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 16 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обща медицина – 3 еп.

повторение

09:50

Световни скандали – 5 еп.

 

10:15

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 107 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Фирмата 2

 

14:30

Балкан фолк 1002

 

15:10

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Световни скандали – 6 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 108 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Изворче 931

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обща медицина – 4 еп.

 

22:00

Игр. филм: Целувки и куршуми

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Балкан фолк 1002

 

00:25

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 17 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обща медицина – 4 еп.

повторение

09:50

Слепец – 2 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 108 еп.

повторение

11:50

Изворче 931

 

12:20

Музика

 

12:30

Да сме живи, да сме здрави 979

 

13:00

Игр. филм: Фирмата 3

 

14:30

Световно фолклорно изкуство 362

 

15:00

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Слепец – 3 еп.

 

16:50

Да сме живи, да сме здрави 979

 

17:20

Обрати на съдбата – 109 еп.

 

18:10

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Багрите на българското 739

 

19:10

Детски свят

 

20:00

Да сме живи, да сме здрави 979

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обща медицина – 5 еп.

 

22:00

Игр. филм: Полетът на гълъбицата

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Изворче 931

 

00:10

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 18 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обща медицина – 5 еп.

повторение

10:30

Хубава си, татковино – 18 еп. /патриот. пред./

 

11:00

Корени – 2 еп.

 

11:45

Никола Начев /док. филм/

 

12:00

Обрати на съдбата – 109 еп.

повторение

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Брегът на тъмната река

 

14:30

Песни за душата 963

 

15:00

Музика

 

15:30

Багрите на българското 739

 

16:00

Корени – 3 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 110 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Хубава си, татковино – 19 еп. /патриот. пред./

 

19:30

Фолклорна трапеза 551

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Обща медицина – 6 еп.

 

21:50

Игр. филм: Изпепелени от Слънцето 3.1

 

23:15

Багрите на българското 739

 

23:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 19 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

повторение

09:00

Обща медицина – 6 еп.

повторение

09:50

Хубава си, татковино – 19 еп. /патриот. пред./

 

10:20

Света гора и самоковската следа /док. филм/

 

11:00

Корени – 3 еп.

 

11:45

Сентенции/ Любопитно

 

12:00

Обрати на съдбата – 110 еп.

повторение

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Горчиво небе

 

14:30

Изворче 931

 

15:00

Музика

 

16:00

Корени – 4 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 111 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Долината на Урдина река /док. филм/

 

18:55

Хубава си, татковино – 20 еп. /патриот. пред./

 

19:25

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Обща медицина – 7 еп.

 

21:50

Игр. филм: Изпепелени от Слънцето 3.2

 

23:20

Световно фолклорно изкуство 362

 

23:50

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

Leave a Reply