Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 2 август

ПОНЕДЕЛНИК – 27 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Обща медицина – 14 еп.

повторение

09:50

Световни скандали – 8 еп.

 

10:15

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 118 еп.

повторение

11:50

Песни за душата 964

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Танцуващият в сянка

 

14:40

Тема

 

15:10

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Световни скандали – 9 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 119 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Песни за душата 964

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обща медицина – 15 еп.

 

22:00

Игр. филм: Подводен ад

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Фолклорна трапеза 552

 

00:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 28 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обща медицина – 15 еп.

повторение

09:50

Слепец – 5 еп.

 

10:40

Сентенции / Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 119 еп.

повторение

11:50

Багрите на българското 740

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Американски войници

 

14:45

Фолклорна трапеза 552

 

15:45

Музика

 

16:00

Слепец – 6 еп.

 

16:50

Сентенции / Любопитно

 

17:00

Информационен блок

 

17:10

Обрати на съдбата – 120 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 364

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обща медицина – 16 еп.

 

22:00

Игр. филм: Донорът

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Тема

повторение

00:15

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 29 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обща медицина – 16 еп.

повторение

09:50

Титаника /док. филм/

 

10:55

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 120 еп.

повторение

11:50

Световно фолклорно изкуство 364

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Личен номер

 

14:45

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Младите хищници /док. филм/

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 121 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Балкан фолк 1004

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обща медицина – 17 еп.

 

22:00

Игр. филм: Къща капан 1 и 2

 

23:55

Новини

повторение

00:05

Песни за душата 964

 

00:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 30 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обща медицина – 17 еп.

повторение

09:50

Световни скандали – 9 еп.

 

10:15

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 121 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Случаят Алцхаймер

 

15:00

Балкан фолк 1004

 

15:40

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Световни скандали – 10 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 122 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обща медицина – 18 еп.

 

22:00

Игр. филм: Двоен изстрел

 

23:40

Новини

повторение

23:50

Балкан фолк 1004

 

00:30

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 31 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обща медицина – 18 еп.

повторение

09:50

Слепец – 6 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 122 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Червената змия

 

14:30

Световно фолклорно изкуство 364

 

15:00

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Слепец – 7 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 123 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обща медицина – 19 еп.

 

22:00

Игр. филм: Едно наум

 

23:45

Новини

повторение

23:55

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 1 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обща медицина – 19 еп.

повторение

10:30

Хубава си, татковино – 22 еп. /патриот. пред./

 

11:00

Съдебни процеси – 2 еп.

 

11:50

Сентенции/ Любопитно

 

12:00

Обрати на съдбата – 123 еп.

повторение

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Антикилър 1

 

14:55

Да сме живи, да сме здрави 981

 

15:25

Музика

 

16:00

Съдебни процеси – 3 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 124 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Хубава си, татковино – 23 еп. /патриот. пред./

 

19:25

Да сме живи, да сме здрави 981

 

19:55

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Обща медицина – 20 еп.

 

21:50

Игр. филм: Освобождение – 1 ч.

 

23:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 2 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

повторение

09:00

Обща медицина – 20 еп.

повторение

09:50

Хубава си, татковино – 23 еп. /патриот. пред./

 

10:15

Васил Чакъров /док. ф./

 

11:05

Съдебни процеси – 3 еп.

 

11:55

Музика

 

12:00

Обрати на съдбата – 124 еп.

повторение

12:50

Сентенции/ Любопитно

 

13:00

Игр. филм: Антикилър 2

 

15:05

Музика

 

16:00

Съдебни процеси – 4 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 125 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Вихрен – първенецът на Пирин /док. филм/

 

18:55

Хубава си, татковино – 24 еп. /патриот. пред./

 

19:15

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Обща медицина – 21 еп.

 

21:50

Игр. филм: Освобождение – 2 ч.

 

23:15

Световно фолклорно изкуство 364

 

23:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Leave a Reply