Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 2 декември

ПОНЕДЕЛНИК – 26 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 56 еп. повторение
09:45 Вкусът на Европа: Хърватия 2
10:10 Песни за душата 596
10:40 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 104 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Ефрейтор Готин пич
13:25 Тема
13:55 Изворче 563
14:25 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Балкански беглец
16:30 Вкусът на Европа: Хърватия 3
16:50 Информационен блок
17:15 Страници от живота – 105 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Да срещнеш приказния принц – 57 еп.
22:05 Игр. филм: Пианистката
00:10 Новини
00:20 Спортен обзор
00:30 Фолклорна трапеза 184
01:30 Фотоекскурзии

ВТОРНИК – 27 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 57 еп. повторение
09:45 Вуйчото от Америка – 3 еп.
10:35 С мисъл за вас
10:50 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 105 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Фантомът на операта
13:25 Фолклорна трапеза 184
14:25 Багрите на българското 381
14:55 Игр.филм: Стрелецът
16:35 Вуйчото от Америка – 4 еп.
17:25 Страници от живота – 106 еп.
18:10 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Песни за душата 596
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Да срещнеш приказния принц – 58 еп.
21:55 Игр. филм: Подводницата
23:30 Новини
23:40 Тема
00:10 Фотоекскурзии

СРЯДА – 28 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 58 еп. повторение
09:45 Въздушен бой 2 /док. филм/
10:10 Музика
10:40 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 106 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Ванилия и шоколад
13:25 С мисъл за вас
13:40 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Твърди куршуми
16:35 Въздушна мощ /док. филм/
17:25 Страници от живота – 107 еп.
18:10 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 636
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да срещнеш приказния принц – 59 еп.
21:55 Игр. филм: Поглед от върха
23:20 Новини
23:30 Песни за душата 596
00:00 Фотоекскурзии

ЧЕТВЪРТЪК – 29 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 59 еп. повторение
09:45 Вкусът на Европа: Хърватия 3
10:05 Музика
10:40 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 107 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Уедлок
13:25 Балкан фолк 636
14:05 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Оцелелият
16:30 Вкусът на Европа: Крит 1
16:55 Информационен блок
17:15 Страници от живота – 108 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Самоковче
19:00 Изворче 564
19:30 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да срещнеш приказния принц – 60 еп.
21:55 Игр. филм: Силата на урагана
23:25 Новини
23:35 Балкан фолк 636
00:15 Фотоекскурзии

ПЕТЪК – 30 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 60 еп. повторение
09:45 Вуйчото от Америка – 4 еп.
10:35 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 108 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Распутин
13:25 Да сме живи, да сме здрави 612
13:55 Самоковче
14:15 Изворче 564
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Торнадо
16:30 Вуйчото от Америка – 5 еп.
17:20 Страници от живота – 109 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Да сме живи, да сме здрави 612
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Да срещнеш приказния принц – 61 еп.
21:55 Игр. филм: Лека нощ, дами и господа
23:50 Новини
00:00 Изворче 564
00:30 Фотоекскурзии

СЪБОТА – 1 декември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 61 еп. повторение
09:45 Песни за душата 597
10:15 Обща медицина – 4 еп.
11:05 Страници от живота – 109 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Принцесата на крадците
13:15 Наше село /с. Гуцал/
13:45 Китка здравец от Рила /с. Алино 2012/
14:25 Музика
14:30 Игр. филм: Ефрейтор Готин пич
16:10 Обща медицина – 5 еп.
17:00 Музика
17:15 Страници от живота – 110 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 185
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Да срещнеш приказния принц – 62 еп.
21:45 Игр. филм: Дяволът в нас
23:15 Фотоекскурзии

НЕДЕЛЯ – 2 декември
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 62 еп. повторение
09:45 Тема
10:15 Обща медицина – 5 еп.
11:05 Страници от живота – 110 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Саботаж
13:30 Китка здравец от Рила /с. Белчин 2012/
14:00 Велик бе нашият войник /док. филм/
14:55 Игр. филм: Фантомът на операта
16:35 Обща медицина – 6 еп.
17:25 Страници от живота – 111 еп.
18:10 Телевизионен компас
18:30 Метеора – между небето и земята /док. филм/
18:45 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Да срещнеш приказния принц – 63 еп.
21:45 Игр. филм: Бандата на Кели
23:30 Фотоекскурзии

Leave a Reply