Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 2 юни

ПОНЕДЕЛНИК – 27 май
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Преуспелите – 38 еп. повторение
09:50 Пътешествие из Стария континент – 5 еп. повторение
10:15 Песни за душата 620
10:45 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 10 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Отвъд справедливостта
13:30 Тема
14:00 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Смъртоносен дубъл
16:30 Пътешествие из Стария континент – 6 еп.
16:55 Информационен блок
17:15 Да бъдеш Ева – 11 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 620
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Преуспелите – 39 еп.
22:10 Игр. филм: Червената змия
23:40 Новини
23:50 Спортен обзор
00:00 С мисъл за вас
00:15 Фолклорна трапеза 208
01:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ВТОРНИК – 28 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Преуспелите – 39 еп. повторение
09:50 Това може да се случи утре – 17 еп.
10:10 С мисъл за вас
10:25 Багрите на българското 404
10:55 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 11 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Аржентинско танго
13:15 Фолклорна трапеза 208
14:15 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Опасна любов
16:35 Това може да се случи утре – 18 еп.
17:05 Музика
17:15 Да бъдеш Ева – 12 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 20
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 40 еп.
22:00 Игр. филм: Антикилър 1
23:55 Новини
00:05 Тема
00:35 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СРЯДА – 29 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 40 еп. повторение
09:50 Светът и ние – Чикаго /д.ф./
10:05 Световно фолклорно изкуство 20
10:35 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 12 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Срив в системата
13:10 С мисъл за вас
13:25 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Рокаджията
16:25 Светът и ние – Хелзинки /д.ф./
16:40 Музика
17:15 Да бъдеш Ева – 13 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 41 еп.
22:00 Игр. филм: Антикилър 2
00:05 Новини
00:15 Песни за душата 620
00:45 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ЧЕТВЪРТЪК – 30 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 41 еп. повторение
09:50 Пътешествие из Стария континент – 6 еп.
10:15 Детски свят
10:45 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 6 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Новият Алкатрас
13:15 Балкан фолк 660
13:55 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Агнес Браун
16:30 Пътешествие из Стария континент – 7 еп.
16:55 Информационен блок
17:15 Да бъдеш Ева – 7 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Самоковче
19:00 Изворче 588
19:30 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 42 еп.
22:00 Игр. филм: Последен договор
23:35 Новини
23:45 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ПЕТЪК – 31 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 42 еп. повторение
09:50 Това може да се случи утре – 18 еп.
10:10 Изворче 588
10:40 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 14 еп. повторение
11:45 Игр. филм: В ролята на Бог
13:15 Световно фолклорно изкуство 20
13:45 Самоковче
14:05 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Препъване
16:30 Това може да се случи утре – 19 еп.
16:50 Информационен блок
17:15 Да бъдеш Ева – 15 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 43 еп.
22:00 Игр. филм: Влакът на смъртта
23:40 Новини
23:50 Изворче 588
00:20 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СЪБОТА – 1 юни
Час Предаване Забележки
08:30 Новини
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 43 еп. повторение
09:50 Боклук – 7 еп.
10:20 Песни за душата 621
10:50 Самоковче
11:10 Да бъдеш Ева – 15 еп. повторение
11:55 Игр. филм: Човекът минус
13:40 Китка здравец от Рила /Радуил 1/
14:10 Една забравена личност /Ж. Клинкова/
14:25 Подбрахме за вас
15:00 Игр. филм: 21 очи
16:30 Боклук – 8 еп.
17:00 Музика
17:15 Да бъдеш Ева – 16 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 209
20:00 Музика
20:30 Телевизионен компас
21:00 Преуспелите – 44 еп.
21:50 Игр. филм: Записки под възглавката
23:50 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

НЕДЕЛЯ – 2 юни
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Преуспелите – 44 еп. повторение
09:50 Боклук – 8 еп.
10:20 Детски свят
11:00 Да бъдеш Ева – 16 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Завръщането на самурая
13:25 Китка здравец от Рила /Радуил 2/
13:40 Апостолът на б-ската народна песен /В. Стоин/
14:15 Ансамбъл Пирин /08.2004/
15:00 Игр. филм: Десет мъртви мъже
16:30 Боклук – 9 еп.
17:00 Самоковче
17:20 Да бъдеш Ева – 17 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 Наше село /с. Доспей/
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Преуспелите – 45 еп.
21:50 Игр. филм: Да вдигаме гълъбите
23:35 Световно фолклорно изкуство 20
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

Leave a Reply