Програмата на канал „Рила” до неделя, 21 февруари

 

ПОНЕДЕЛНИК – 15 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Истинският Родриго – 100 еп.

повторение

09:45

Боклук – 12 еп.

 

10:15

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Безценна перла – 23 еп.

повторение

11:50

Багрите на българското 758

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Парите на глупака

 

14:20

Тема

повторение

14:50

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Боклук – 13 еп.

 

17:00

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Безценна перла – 24 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Истинският Родриго – 101 еп.

 

21:55

Игр. филм: Дългият път към рая

 

23:55

Новини

повторение

00:05

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 16 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Истинският Родриго – 101 еп.

повторение

09:45

Съдия Ейми – 13 еп.

 

10:30

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Безценна перла – 24 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Изгубеният рай

 

14:40

Фолклорна трапеза 578

 

15:40

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Съдия Ейми – 14 еп.

 

17:15

Безценна перла – 25 еп.

 

18:05

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 391

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Вангелия – 1 еп.

 

22:00

Игр. филм: Две са твърде много

 

00:00

Новини

повторение

00:10

Тема

повторение

00:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 17 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Вангелия – 1 еп.

повторение

09:50

Резерват „Ропотамо” /док. филм/

 

10:10

Сентенции/Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Безценна перла – 25 еп.

повторение

11:50

Световно фолклорно изкуство 391

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Лов на пирани

 

15:00

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Дивият свят на България /док. филм/

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Безценна перла – 26 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Вангелия – 2 еп.

 

22:00

Игр. филм: Фирмата 1

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Световно фолклорно изкуство 391

 

00:10

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 18 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Вангелия – 2 еп.

повторение

09:50

Боклук – 13 еп.

 

10:20

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Безценна перла – 26 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Музика на късмета

 

14:35

Световно фолклорно изкуство 391

 

15:05

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Боклук – 14 еп.

 

17:00

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Безценна перла – 27 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Багрите на българското 759

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Вангелия – 3 еп.

 

22:00

Игр. филм: Фирмата 2

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 19 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Вангелия – 3 еп.

повторение

09:50

Съдия Ейми – 14 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Безценна перла – 27 еп.

повторение

11:50

Фолклорна трапеза 578

 

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Наследството на Ферамонти

 

14:55

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Съдия Ейми – 15 еп.

 

17:15

Безценна перла – 28 еп.

 

18:05

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Вангелия – 4 еп.

 

22:00

Игр. филм: Фирмата 3

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 20 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Вангелия – 4 еп.

повторение

09:50

Светът на бъдещето – 4 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Безценна перла – 28 еп.

повторение

11:50

Музика

 

12:30

Изповедта на 1 самоковец изобретател /док. ф./

 

13:00

Игр. филм: Обучението на феите

 

14:35

Багрите на българското 759

 

15:05

Музика

 

16:00

Светът на бъдещето – 5 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Безценна перла – 29 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Фолклорна трапеза 579

 

20:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Вангелия – 5 еп.

 

21:50

Игр. филм: Шпионин

 

23:35

Багрите на българското 759

 

00:05

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 21 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

повторение

09:00

Вангелия – 5 еп.

повторение

09:50

Светът на бъдещето – 5 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Безценна перла – 29 еп.

повторение

11:50

Казано е: Лейди Би

 

12:15

Музика

 

12:25

Апостолът на б-ската нар. песен /док. ф./

 

13:00

Игр. филм: Белият тигър /руски/

 

14:50

Подбрахме за вас

 

16:00

Светът на бъдещето – 6 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Безценна перла – 30 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Фолклорни ритми /акордеон/

 

19:15

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Вангелия – 6 еп.

 

21:50

Игр. филм: Пълномощникът

 

23:20

Фолклорна трапеза 579

 

00:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*