Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 20 април

ПОНЕДЕЛНИК – 14 април
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Тв новела – 145 еп. повторение
09:45 Съдебни процеси 5 /док. филм/ повторение
10:30 Песни за душата 662
11:00 Преуспелите – 33 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Жената мечта
13:15 Тема
13:45 Да сме живи, да сме здрави 679
14:15 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Месарят
16:30 Съдебни процеси 6 /док. филм/
17:15 Преуспелите – 34 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 662
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Тв новела – 146 еп.
22:05 Игр. филм: Смърт край Змийската река
23:35 Новини
23:45 Спортен обзор
23:55 С мисъл за вас
00:25 Фолклорна трапеза 250
01:25 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ВТОРНИК – 15 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор повторение
08:50 Музика
09:00 Тв новела – 146 еп. повторение
09:45 Вашингтон, окръг Колумбия – 17 еп.
10:30 С мисъл за вас
11:00 Преуспелите – 34 еп. повторение
11:45 Игр. филм: За жълти стотинки
13:10 Фолклорна трапеза 250
14:10 Да сме живи, да сме здрави 679
14:40 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Огнена буря
16:30 Вашингтон, окръг Колумбия – 18 еп.
17:15 Преуспелите – 35 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 63
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Тв новела – 147 еп.
21:55 Игр. филм: Стъпки от огън
23:25 Новини
23:35 Тема
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СРЯДА – 16 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Тв новела – 147 еп.
09:45 Хулиганът; Съперници в любовта /с Ч. Чаплин/ повторение
10:20 Световно фолклорно изкуство 63
10:50 Информационен блок
11:00 Преуспелите – 35 еп.
11:45 Игр. филм: Каспър – духовито начало
13:15 С мисъл за вас
13:45 Музика
14:15 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Поробен и свободен
16:25 Моряк по принуда /с Ч. Чаплин/
16:50 Да сме живи, да сме здрави 679
17:20 Преуспелите – 36 еп.
18:05 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 702
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Тв новела – 148 еп.
21:55 Игр. филм: Капан
23:30 Новини
23:40 Песни за душата 662
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ЧЕТВЪРТЪК – 17 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Тв новела – 148 еп. повторение
09:45 Съдебни процеси 6 /док. филм/ повторение
10:35 Музика
10:45 Информационен блок
11:00 Преуспелите – 36 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Риби на сухо
13:15 Балкан фолк 702
13:55 Музика
14:30 Информационен блок
14:45 Игр. филм: Златотърсачи
16:10 Съдебни процеси 7 /док. филм/
17:00 Информационен блок
17:15 Преуспелите – 37 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 631
19:10 Детски свят
20:00 Да сме живи, да сме здрави 679
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Тв новела – 149 еп.
21:55 Игр. филм: Под обсада 2
23:30 Новини
23:40 Балкан фолк 702
00:20 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ПЕТЪК – 18 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Тв новела – 149 еп. повторение
09:45 Вашингтон, окр. Колумбия – 18 еп.
10:30 Изворче 631
11:00 Преуспелите – 37 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Веднъж в живота
13:30 Световно фолклорно изкуство 63
14:00 Концерт на „Импулс”
14:45 Музика
15:00 Игр. филм: Изгубено доверие
16:30 Вашингтон, окр. Колумбия – 19 еп.
17:15 Преуспелите – 38 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Обичай „Лазарица” /Шишмановска ФГ/
18:50 Багрите на българското 446
19:20 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Тв новела – 150 еп.
21:55 Игр. филм: Сивият кардинал
00:00 Новини
00:10 Изворче 631
00:40 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СЪБОТА – 19 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Тв новела – 150 еп. повторение
09:45 Генезис – 13 еп.
10:40 Песни за душата 663
11:10 Преуспелите – 38 еп. повторение
11:55 Игр. филм: Много кучета на кокала
13:35 Концерт на „Сигнал”
14:45 Света гора и самоковската следа /док. филм/
15:30 Ибро Лолов
15:55 Храм на възрожденския дух /док. филм/
16:20 Генезис – 14 еп.
17:15 Преуспелите – 39 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 251
20:00 Музика
20:30 Телевизионен компас
21:00 Тв новела – 151 еп.
21:45 Игр. филм: Добрият пастир
23:15 Багрите на българското 446
23:45 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

НЕДЕЛЯ – 20 април
Час Предаване Забележки
08:30 Тема
09:00 Тв новела – 151 еп. повторение
09:45 Генезис – 14 еп.
10:40 Да сме живи, да сме здрави 680
11:10 Преуспелите – 39 еп. повторение
11:55 Игр. филм: Сватбата на гробаря
13:20 Концерт Михаил Белчев и приятели
15:35 Обичай „Лазарица”
15:45 С музиката на Румен Тосков
16:20 Генезис – 15 еп.
17:15 Преуспелите – 40 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Концерт на „Импулс”
19:15 Христос воскресе из мертвих /импресия/
19:40 Да сме живи, да сме здрави 680
20:10 Музика
20:30 Телевизионен компас
21:00 Тв новела – 152 еп.
21:45 Игр. филм: Танцуващият в сянка
23:25 Световно фолклорно изкуство 63
23:55 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

Leave a Reply