Новини

Програмата на канал “Рила” до неделя, 20 септември

ПОНЕДЕЛНИК – 14 септември

Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 88 еп. повторение
09:45 Изкуството на дизайна /док. филм/
10:10 Да сме живи, да сме здрави 747
10:40 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Тайният знак – 12 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Кучета
13:25 Песни за душата 730
13:55 Тема
14:25 Да сме живи, да сме здрави 747
14:55 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Да си умреш от смях
16:45 Изкуството на дизайна 2 /док. филм/
17:10 Тайният знак – 13 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Да сме живи, да сме здрави 747
19:20 Детски свят
20:00 Песни за душата 730
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Сериал: Цената на славата – 89 еп.
22:05 Игр. филм: Новият Алкатрас
23:35 Новини
23:45 Спортен обзор
23:55 Фолклорна трапеза 318
00:55 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ВТОРНИК – 15 септември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 89 еп. повторение
09:45 Това може да се случи утре – 6 еп.
10:05 Багрите на българското 514
10:35 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Тайният знак – 13 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Хитър като лисица
13:10 Фолклорна трапеза 318
14:10 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Кариера на убиец
15:55 Това може да се случи утре – 7 еп.
16:15 Музика
17:00 Информационен блок
17:10 Тайният знак – 14 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 130
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 90 еп.
21:55 Игр. филм: Мансардата
23:20 Новини
23:30 Тема
00:00 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СРЯДА – 16 септември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 90 еп. повторение
09:45 Синята нишка /док. филм/
10:30 Световно фолклорно изкуство 130
11:00 Тайният знак – 14 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Смъртоносна жега
13:10 Музика
14:20 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Кръгът
16:10 Мадагаскар – от бряг до бряг /док. филм/
17:05 Информационен блок
17:10 Тайният знак – 15 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 771
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 91 еп.
21:55 Игр. филм: Гогол
23:40 Новини
23:50 Песни за душата 730
00:20 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ЧЕТВЪРТЪК – 17 септември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 91 еп.
09:50 Изкуството на дизайна 2 /док. филм/
10:15 Балкан фолк 771
10:55 Информационен блок
11:00 Тайният знак – 15 еп.
11:50 Игр. филм: Робиня на любовта
13:20 Музика
14:20 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Ярост на пътя
16:10 Дизайн 1 /док. филм/
17:05 Информационен блок
17:10 Тайният знак – 16 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 699
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 92 еп.
21:55 Игр. филм: Възкресен да убива
23:30 Новини
23:40 Балкан фолк 771
00:20 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ПЕТЪК – 18 септември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 92 еп. повторение
09:45 Това може да се случи утре – 7 еп.
10:05 Изворче 699
10:35 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Тайният знак – 16 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Агония
14:10 Световно фолклорно изкуство 130
14:40 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Туистър отмъщава
16:40 Това може да се случи утре – 8 еп.
17:00 Информационен блок
17:10 Тайният знак – 17 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 515
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 93 еп.
21:55 Игр. филм: Спокойни дни в Клиши
23:35 Новини
23:45 Изворче 699
00:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СЪБОТА – 19 септември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 93 еп. повторение
09:45 Трима готвачи в ЮАР /кулин. пред./
10:10 Песни за душата 731
10:40 Сентенции/ Любопитно
11:00 Тайният знак – 17 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Сянка в нощта
13:20 Багрите на българското 515
13:50 Музика
15:00 Игр. филм: Погрешен номер
16:35 Трима готвачи в ЮАР 2 /кулин. пред./
17:00 Музика
17:10 Тайният знак – 18 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 319
20:00 Музика
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал: Цената на славата – 94 еп.
21:45 Игр. филм: Съдбовна точка
23:20 Багрите на българското 515
23:50 Други + Фотоархив
НЕДЕЛЯ – 20 септември
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 94 еп. повторение
09:45 Трима готвачи в ЮАР 2 /кулин. пред./
10:10 Тема
10:40 Сентенции/ Любопитно
11:00 Тайният знак – 18 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Готов да убива
13:15 Изворче 699
13:45 Музика
14:30 Наше село /с. Радуил/
15:00 Игр. филм: Непокорните
16:35 Трима готвачи в ЮАР 3 /кулин. пред./
17:00 Музика
17:10 Тайният знак – 19 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
19:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал: Цената на славата – 95 еп.
21:45 Игр. филм: Шпионин
23:35 Световно фолклорно изкуство 130
00:05 Други + Фотоархив

Leave a Reply