Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 21 април

ПОНЕДЕЛНИК – 15 април
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Обща медицина – 24 еп. повторение
09:50 Ексцентриците – 29 еп. повторение
10:15 Песни за душата 614
10:45 Информационен блок
11:00 Опасна любов – 93 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Тя е влюбена
13:20 Тема
13:50 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: С такива приятели
16:40 Ексцентриците – 30 еп.
17:05 Информационен блок
17:15 Опасна любов – 94 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Обща медицина – 25 еп.
22:10 Игр. филм: Подземен свят
00:05 Новини
00:15 Спортен обзор
00:25 Фолклорна трапеза 202
01:25 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ВТОРНИК – 16 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Обща медицина – 25 еп. повторение
09:50 Това може да се случи утре – 5 еп.
10:10 Багрите на българското 398
10:40 С мисъл за вас
10:55 Информационен блок
11:00 Опасна любов – 94 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Лас Вегас
13:25 Фолклорна трапеза 202
14:25 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Неочаквана любов
16:30 Това може да се случи утре – 6 еп.
16:50 Информационен блок
17:15 Опасна любов – 95 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 15
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Обща медицина – 26 еп.
22:00 Игр. филм: Железен орел
23:35 Новини
23:45 Тема
00:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СРЯДА – 17 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Обща медицина – 26 еп. повторение
09:50 Световно фолклорно изкуство 15
10:20 Музика
10:45 Информационен блок
11:00 Опасна любов – 95 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Алената смърт
13:15 С мисъл за вас
13:30 Подбрахме за вас
14:15 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Подводен двубой
16:00 Пътят към Ел Дорадо /д.ф./
16:50 Информационен блок
17:15 Опасна любов – 96 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 655
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Обща медицина – 27 еп.
22:00 Игр. филм: Водопадът
23:25 Новини
23:35 Песни за душата 614
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ЧЕТВЪРТЪК – 18 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Обща медицина – 27 еп. повторение
09:50 Ексцентриците – 30 еп.
10:15 Музика
10:40 Информационен блок
11:00 Опасна любов – 96 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Критичен ход
13:20 Балкан фолк 655
14:00 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Нов старт
16:25 Ексцентриците – 31 еп.
16:50 Информационен блок
17:15 Опасна любов – 97 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 583
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Обща медицина – 28 еп.
22:00 Игр. филм: Другата Аржентина
23:45 Новини
23:55 Балкан фолк 655
00:35 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ПЕТЪК – 19 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Обща медицина – 28 еп. повторение
09:50 Това може да се случи утре – 6 еп.
10:10 Изворче 583
10:40 Информационен блок
11:00 Опасна любов – 97 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Рейнджъри
13:25 Световно фолклорно изкуство 14
13:55 Подбрахме за вас
14:15 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Мъжко момиче
16:30 Това може да се случи утре – 7 еп. /док. филм/
16:50 Информационен блок
17:15 Опасна любов – 98 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Ден на авиацията /док. филм/
19:00 Багрите на българското 399
19:30 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 1 еп.
22:00 Игр. филм: Милейди
00:05 Новини
00:15 Изворче 583
00:45 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СЪБОТА – 20 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 1 еп. повторение
09:50 Хора и сенки – 1 еп.
10:40 Сентенции/ Любопитно
11:00 Опасна любов – 98 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Джил Рипс
13:15 Алинският манастир – късче от Средновековната история /док. филм/
13:30 Музика
14:00 Игр. филм: 55 дни в Пекин
16:25 Хора и сенки – 2 еп.
17:15 Опасна любов – 99 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 203
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Преуспелите – 2 еп.
21:50 Игр. филм: Камуфлаж
23:25 Багрите на българското 399
23:55 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

НЕДЕЛЯ – 21 април
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Преуспелите – 2 еп. повторение
09:50 Тема
10:20 Хора и сенки – 2 еп.
11:10 Опасна любов – 99 еп. повторение
11:55 Игр. филм: Островът на тайните
13:25 Духът на Шишманово е жив /док. филм/
13:40 ФА „Чинари
14:05 Музика
14:30 Игр. филм: Другата Аржентина
16:15 Хора и сенки – 3 еп.
17:05 Музика
17:15 Опасна любов – 100 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Наше село /с. Драгушиново/
18:55 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Преуспелите – 3 еп.
21:50 Игр. филм: Стреляй
23:35 Световно фолклорно изкуство 15
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

Leave a Reply