Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 21 октомври

ПОНЕДЕЛНИК – 15 октомври
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 14 еп. повторение
09:45 Вкусът на Европа: Гърция 4
10:10 Песни за душата 590
10:40 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 62 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Американски тюлени 1
13:15 Тема
13:45 Изворче 558
14:15 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Оцеляващият
16:30 Вкусът на Европа: Гърция 5
16:55 Информационен блок
17:15 Страници от живота – 63 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Да срещнеш приказния принц – 15 еп.
22:05 Игр. филм: Възкресен да убива
23:40 Новини
23:50 Спортен обзор
00:00 С мисъл за вас
00:15 Фолклорна трапеза 178
01:15 Фотоекскурзии

ВТОРНИК – 16 октомври
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 15 еп. повторение
09:45 Географски дължини – 3 еп.
10:35 С мисъл за вас
10:50 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 63 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Американски тюлени 2
13:15 Фолклорна трапеза 178
14:15 Багрите на българското 375
14:45 Информационен блок
15:00 Игр.филм: Дългият път
16:30 Географски дължини – 4 еп.
17:20 Страници от живота – 64 еп.
18:05 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Песни за душата 590
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Да срещнеш приказния принц – 16 еп.
21:55 Игр. филм: Спокойни дни в Клиши
23:35 Новини
23:45 Тема
00:15 Фотоекскурзии

СРЯДА – 17 октомври
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 16 еп. повторение
09:45 Прочути самолети /док. филм/
10:10 Музика
10:40 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 64 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Американски тюлени 3
13:15 С мисъл за вас
13:30 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Роза в грижовни ръце
16:30 Прочути самолети 1 /док. филм/
16:55 Информационен блок
17:15 Страници от живота – 65 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 631
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да срещнеш приказния принц – 17 еп.
21:55 Игр. филм: Нощта на акулите
23:20 Новини
23:30 Песни за душата 590
00:00 Фотоекскурзии

ЧЕТВЪРТЪК – 18 октомври
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 17 еп. повторение
09:45 Вкусът на Европа: Гърция 5
10:10 Балкан фолк 631
10:50 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 65 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Делта форс 1
13:15 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Танц
16:35 Вкусът на Европа: Гърция 6
17:00 Информационен блок
17:15 Страници от живота – 66 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 559
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да срещнеш приказния принц – 18 еп.
21:55 Игр. филм: Отвъд справедливостта
23:40 Новини
23:50 Балкан фолк 631
00:30 Фотоекскурзии

ПЕТЪК – 19 октомври
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 18 еп. повторение
09:45 Географски дължини – 4 еп.
10:35 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 66 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Делта форс 2
13:30 Да сме живи, да сме здрави 607
14:00 Изворче 559
14:30 Игр. филм: Високи залози
16:00 Любов при студен климат – 1 еп.
17:15 Страници от живота – 67 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 376
19:10 Детски свят
20:00 Да сме живи, да сме здрави 607
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Да срещнеш приказния принц – 19 еп.
21:55 Игр. филм: Аржентинско танго
23:25 Новини
23:35 Изворче 559
00:05 Фотоекскурзии

СЪБОТА – 20 октомври
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 19 еп. повторение
09:45 Песни за душата 591
10:15 Детски свят
11:00 Страници от живота – 67 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Делта форс 3
13:15 Портрети /Димитър Мазнев/
14:05 Багрите на българското 376
14:35 Музика
15:00 Игр. филм: Тит
16:55 Любопитно
17:15 Страници от живота – 68 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 179
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Да срещнеш приказния принц – 20 еп.
21:45 Игр. филм: Срив в системата
23:10 Багрите на българското 376
23:40 Фотоекскурзии

НЕДЕЛЯ – 21 октомври
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 20 еп. повторение
09:45 Тема
10:15 Музика
11:00 Страници от живота – 68 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Делта форс 4
13:20 125 г. проф. В. Стоин
14:35 Музика
15:00 Игр. филм: Погрешен номер
16:35 Детски свят
17:00 Любопитно
17:15 Страници от живота – 69 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 10 г. ВИГ „Лунни лъчи”
19:50 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Да срещнеш приказния принц – 21 еп.
21:45 Игр. филм: Лъжец
23:25 Фотоекскурзии

Leave a Reply