Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 21 февруари

ПОНЕДЕЛНИК – 15 февруари

Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 61 еп. повторение
09:45 Пътешествие из Стария континент – 1 еп.
10:10 Песни за душата 750
10:40 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Криминални истории 2 /док. филм/ повторение
11:45 Игр. филм: Краен избор
13:20 Тема
13:50 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Отмъщението
16:30 Пътешествие из Стария континент – 2 еп.
16:55 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Криминални истории 3 /док. филм/
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 750
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Сериал: Истинският Родриго – 62 еп.
22:05 Игр. филм: Оставени на смъртта
23:40 Новини
23:50 Спортен обзор
00:00 Фолклорна трапеза 338
01:00 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ВТОРНИК – 16 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 62 еп. повторение
09:45 Боклук – 19 еп.
10:15 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Криминални истории 3 /док. филм/ повторение
11:45 Игр. филм: Съдбоносен случай
13:20 Багрите на българското 534
13:50 Музика
14:20 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Аз съм Дина
16:25 Боклук – 20 еп.
16:55 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Криминални истории 4 /док. филм/
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 151
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Истинският Родриго – 63 еп.
21:55 Игр. филм: Малката Ерин Мериуедър
23:20 Новини
23:30 Тема
00:00 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СРЯДА – 17 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 63 еп. повторение
09:45 Да откриваме духовността /док. филм/
10:10 Световно фолклорно изкуство 151
10:40 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Криминални истории 4 /док. филм/ повторение
11:45 Игр. филм: Ловци на съкровища
13:10 Концерт бенефис на Михаил Белчев
15:25 Информационен блок
15:30 Игр. филм: Сто дни до заповедта
16:35 Мохамед Али /док. филм/
17:25 Криминални истории 5 /док. филм/
18:10 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 791
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Истинският Родриго – 64 еп.
21:55 Игр. филм: Дванайста нощ
23:35 Новини
23:45 Песни за душата 750
00:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ЧЕТВЪРТЪК – 18 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 64 еп. повторение
09:45 Пътешествие из Стария континент – 2 еп.
10:10 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Криминални истории 5 /док. филм/ повторение
11:45 Игр. филм: Съврем. приключения на Том Сойер
13:15 Балкан фолк 791
13:55 Музика
14:20 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Малкият Буда
16:45 Пътешествие из Стария континент – 3 еп.
17:10 Информационен блок
17:15 Две съдби – 1 еп.
18:05 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 719
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Истинският Родриго – 65 еп.
21:55 Игр. филм: Без връщане
23:20 Новини
23:30 Балкан фолк 791
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ПЕТЪК – 19 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 65 еп.
09:45 Боклук – 20 еп.
10:15 Изворче 719
10:45 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Две съдби – 1 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Агнес Браун
13:20 Световно фолклорно изкуство 151
13:50 Музика
14:20 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Кървав сърф
16:15 Боклук – 21 еп.
16:45 Музика
17:00 Информационен блок
17:10 Две съдби – 2 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 535
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Истинският Родриго – 66 еп.
21:55 Игр. филм: Кралицата на писъците
23:20 Новини
23:30 Изворче 719
00:00 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СЪБОТА – 20 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 66 еп. повторение
09:45 Вкусът на Европа 17
10:10 Песни за душата 751
10:40 Музика
11:00 Две съдби – 2 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Демоните никога не спят
13:10 Багрите на българското 535
13:40 Музика
15:00 Игр. филм: Комисар Селена
16:25 Вкусът на Европа 18
17:10 Две съдби – 3 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 339
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал: Истинският Родриго – 67 еп.
21:45 Игр. филм: Римейк
23:00 Багрите на българското 535
23:30 Други + Фотоархив
НЕДЕЛЯ – 21 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сериал:  Истинският Родриго – 67 еп. повторение
09:45 Тема
10:15 Вкусът на Европа 18
10:40 Музика
11:00 Две съдби – 3 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Гарванът – град на ангели
13:15 Изворче 719
13:45 Музика
15:00 Игр. филм: Приключението на Артур
16:25 Вкусът на Европа 19
16:50 Сентенции/ Любопитно
17:10 Две съдби – 4 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
19:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал:  Истинският Родриго – 68 еп.
21:45 Игр. филм: Иван Василиевич сменя професията си
23:15 Световно фолклорно изкуство 151
23:45 Други + Фотоархив

Leave a Reply