Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 21 юни

ПОНЕДЕЛНИК – 15 юни

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 132 еп.

повторение

09:50

Хайлайф – 3 и 4 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 76 еп.

повторение

11:50

Песни за душата 958

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Руби и Куентин

 

14:25

Тема

 

14:55

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Хайлайф – 5 и 6 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 77 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Песни за душата 958

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Законът на любовта – 133 еп.

 

22:00

Игр. филм: Дяволът в нас

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Фолклорна трапеза 546

 

00:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 16 юни

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Сентенции / Любопитно

 

09:00

Законът на любовта – 133 еп.

повторение

09:50

Свещ. планини по света – 3 еп.

 

10:20

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 77 еп.

повторение

11:50

Багрите на българското 735

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Рамбо 4

 

14:25

Фолклорна трапеза 546

 

15:25

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Свещ. планини по света – 4 еп.

 

17:00

Сентенции / Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 78 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 359

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Законът на любовта – 134 еп.

 

22:00

Игр. филм: Инсценирано убийство

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Тема

повторение

00:10

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 17 юни

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 134 еп.

повторение

09:50

Пътешествие из Стария континент – 18 еп.

 

10:15

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 78 еп.

повторение

11:50

Световно фолклорно изкуство 359

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Подземен свят

 

14:55

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Пътешествие из Стария континент – 19 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 79 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Балкан фолк 999

 

19:20

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Законът на любовта – 135 еп.

 

22:00

Игр. филм: Тийнейджърски мечти

 

23:40

Новини

повторение

23:50

Песни за душата 958

 

00:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 18 юни

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 135 еп.

повторение

09:50

Хайлайф – 5 и 6 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 79 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Странни птици

 

14:40

Балкан фолк 999

 

15:20

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Хайлайф – 7 и 8 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 80 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Изворче 927

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Законът на любовта – 136 еп.

 

22:00

Игр. филм: Свещеникът отмъстител

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Балкан фолк 999

 

00:25

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 19 юни

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 136 еп.

повторение

09:50

Свещените планини по света – 4 еп.

 

10:20

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 80 еп.

повторение

11:50

Изворче 927

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Правилата на привличане

 

14:50

Световно фолклорно изкуство 359

 

15:20

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Свещените планини по света – 5 еп.

 

17:00

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 81 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Багрите на българското 736

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Законът на любовта – 137 еп.

 

22:00

Игр. филм: Абитуриентки

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Изворче 927

 

00:10

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 20 юни

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 137 еп.

повторение

09:50

Хубава си, татковино – 10 еп. /патриот. пред./

 

10:20

Микабер – 1 еп.

 

11:10

Обрати на съдбата – 81 еп.

повторение

12:00

Връстник на 20-ти век /док. филм/

 

12:50

Сентенции/ Любопитно

 

13:00

Игр. филм: Светът на цирка

 

15:10

Багрите на българското 736

 

15:40

Музика

 

16:00

Микабер – 2 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 82 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Хубава си, татковино – 11 еп. /патриот. пред./

 

19:25

Фолклорна трапеза 547

 

20:25

Музика

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Законът на любовта – 138 еп.

 

21:50

Игр. филм: Госпожица Юлия

 

00:00

Багрите на българското 736

 

00:30

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 21 юни

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

повторение

09:00

Законът на любовта – 138 еп.

повторение

09:50

Хубава си, татковино – 11 еп. /патриот. пред./

 

10:15

Микабер – 2 еп.

 

11:05

Обрати на съдбата – 82 еп.

повторение

11:55

Музика

 

12:00

Шишманово живее /док. филм/

 

12:45

Сентенции/ Любопитно

 

13:00

Игр. филм: Тайната на Егор

 

14:30

Изворче 927

 

15:00

Музика

 

16:00

Микабер – 3 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 83 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Наше село – с. Злокучене /док. филм/

 

19:00

Хубава си, татковино – 12 еп. /патриот. пред./

 

19:35

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Законът на любовта – 139 еп.

 

21:50

Игр. филм: Роден да побеждава

 

23:25

Световно фолклорно изкуство 359

 

23:55

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Leave a Reply